Nõustame nii töölepingu läbirääkimistel, töösuhte kestel kui ka pärast selle lõppemist.

Töösuhete puhul peavad ettevõtjad pöörama kõrgendatud tähelepanu kehtivatele õigusaktidele ja tööõiguse aluspõhimõtetele. Tööandja soovid ja otsused on tihti piiratud mitmete nõuete ja eeskirjadega, mis reguleerivad pooltevahelisi suhteid nii töölepingu läbirääkimiste etapis, töösuhte kestel kui ka pärast selle lõppemist. Õiglastel alustel toimiv töösuhe eeldab nii tööandjalt kui ka töötajalt pidevat hoolsus- ja lojaalsuskohustuse täitmist.

Grant Thornton Baltic osutab nõustamisteenuseid kõikides tööõiguse küsimustes: me aitame kliente töölepingute ettevalmistamisel, muutmisel või lõpetamisel, samuti konkurentsikeelu või konfidentsiaalsuskohustuse rakendamisel ning ametijuhendite ja sisekorraeeskirjade väljatöötamisel.

Vahendame tööandja ja töötaja vahelisi läbirääkimisi, anname hinnanguid aktuaalsetele tööõiguse küsimustele ning kaitseme kliendi huve vajadusel ka töövaidluskomisjonis.

Saatke oma päring

Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht
Kristel tuli Grant Thornton Balticusse õigusnõustajana tööle 2008. aastal. Peagi sai temast juhtiv õigusnõustaja ja alates 2021. aastast juhib Kristel kogu õigusnõustamise valdkonda. Alates juulist 2022 on Kristel Tiits Grant Thornton Balticu partner. Kristeli põhivaldkond on töö- ja ühinguõigus. Ta on kursis tööõiguse kõige peenemate nüanssidega, alates töövaidluste lahendamisest ja lõpetades isikuandmete kaitsega ning ta oskab nõu anda nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka mikroettevõtetele. Ühinguõiguse valdkonnas tegeleb ta ettevõtete restruktureerimise ja omandamiste nõustamisega.
Avage Kristel Tiitsi CV
Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht
Kristel Tiits