Tööõigus

Töökeskkonna riskianalüüsi esitamise tähtaeg läheneb

Kristel Tiits
Autor:
insight featured image
Contents

Kas teie ettevõttes on vähemalt üks töötaja? Kui jah, siis saite tööinspektsioonilt ilmselt hiljuti meeldetuletuse, et peate neile hiljemalt 1. septembriks 2021 esitama töökeskkonna riskianalüüsi. Need, kes seda ei tee, riskivad võimalusega, et tuleb maksta sunniraha kohustuse täitmata jätmise eest.

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele (TTOS) peab tööandja koostama töökeskkonna riskianalüüsi. See on kohustuslik neile tööandjatele, kel on vähemalt üks töötaja (välja arvatud julgeolekuasutused). Kohustus esitada riskianalüüs tööinspektsioonile tuleneb tänavu kevadel jõustunud seadusemuudatusest. Riskianalüüsi elektroonseks esitamiseks on kaks võimalust:

  1. laadida juba koostatud riskianalüüs üles tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas
  2. kui ettevõttel riskianalüüs puudub, saab selle koostada tööelu infosüsteemis (TEIS).

Tööinspektsioonilt said teavituskirja tööandjad, kel oli 27. juuli 2021 seisuga töötamise registris registreeritud vähemalt üks töötaja. Küll aga võib küsimusi tekkida nn ühemehe ettevõtteil, kus on vaid juhatuse liige. Kui juhatuse liige saab töölepingu alusel tasu, siis on ta kvalifitseeritav töötajana ja riskianalüüs tuleb koostada. Kui ta aga täidab ainult juhatuse liikme ülesandeid, pole riskianalüüsi vaja.

Nende ettevõtete suhtes, kel on kohustus riskianalüüs koostada, kuid kes seda ei tee, alustab tööinspektsioon järelevalvet. See võib päädida sunniraha maksmisega, kui ka järelevalvemenetluse käigus riskianalüüsi ei esitata.

Grant Thornton Balticu spetsialistid vastavad hea meelega Teie küsimustele ja aitavad vajadusel töökeskkonna riskianalüüsi koostada. Palun võtke meiega ühendust kas e-posti aadressil info@ee.gt.com.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.