Tehnika areng tõukab tagant ka küberruumi ja sellega kaasnevate ohtude arengut.

Paraku ähvardavad küberohud isegi stabiilsete tööstusharude ettevõtteid. Nii on kõigil arukas küberjulgeolekut tõsiselt võtta ja tegeleda ennetava küberkaitsega. Eri tööstusharude ettevõtted puutuvad kübermaailmaga kokku eri külgedest, seepärast on äärmiselt tähtis, et küberstrateegia vastaks just teie ettevõtte väärtusahelale ja keskkonnale. Läbimõeldud ja ennetav küberstrateegia pakub kindlustunnet ja võimalust keskenduda oma ettevõtte kasvupotentsiaali realiseerimisele.