Maksud on alati tundlik teema. Ent ei saa ignoreerida fakti, et maksupoliitikal, maksusoodustustel ja ka sellel, kuidas maksumaksjad oma maksukohustusi täidavad, on otsene mõju sellele, kui õiglane, läbipaistev ja keskkonnateadlik on ühiskond. Agressiivne maksuplaneerimine või seotus nõudeid mitte täitvate partnerite või tarnijatega võib kaasa tuua olulise maineriski.

2022-Money pot-ESG-Grant Thornton Baltic-circle.png

Jätkusuutliku maksukäitumise kontseptsioon on lai ja endiselt väga vabalt tõlgendatav. Grant Thornton Balticu rahvusvahelise maksunduse spetsialistid aitavad selles kontseptsioonis selgust saada ja pakuvad jätkusuutliku maksukäitumise alaseid teenuseid järgmistes valdkondades:

  • nõuetele vastavus ja aruandlus– selgete kontrollimehhanismide ja protsessidega tugeva maksujuhtimise väljatöötamine, et toetada juhtkonda maksuotsuste tegemisel ning hallata maksukohustusi ja nendega seotud riske
  • koostöö– maksualase läbipaistvuse loomine äriühingu sidusrühmadele, teabevahetus ja koostöö maksuasutustega (nt koostöös maksuametiga siduvate või mittesiduvate otsuste tegemine, siirdehindade aruandlus, koostöökavad)
  • rohelised maksusoodustused– keskkonnasõbralike investeeringute ja tegevusega seotud maksuvõimaluste alane nõustamine

Oleme moodustanud operatiivselt tegutseva Põhja- ja Baltimaade maksuekspertide rühma, et abistada teid mis tahes kohalike või rahvusvaheliste maksuküsimuste lahendamisel.

Võtke meie Põhja- ja Baltimaade maksuspetsialistiga ühendust siin.

Saatke oma päring