Edumeelsed ettevõtted ja investorid ei lähtu mitte ainult kasumist, vaid peavad oluliseks ka oma tegevuse mõju ümbritsevale maailmale. Inglise keeles nimetatakse seda mõtteviisi lühendiga ESG, mis tuleb sõnadest environmental, social and governance. See tähendab selliste keskkonna-, sotsiaalsete- ja juhtimismeetmete kasutamist, mis tagavad äri jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku tegevuse.

2022-Peter Bodib Grant Thornton - round frame.png

 

"Inimesed on organisatsiooni kõige väärtuslikum vara. Kui suuname oma ühise energia säästva arengu eesmärkidele, saame aidata mitte ainult oma organisatsioonil, vaid kogu ühiskonnal teha edusamme parema ja jätkusuutlikuma tuleviku suunas. "

PETER BODIN
Grant Thornton International’i tegevjuht, IMPACT2030 juhatuse esimees

E_SDG_logo_UN_emblem_square_trans_WEB.png

2015. aastal võtsid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid vastu kestliku arengu tegevuskava aastani 2030. Tegevuskavas antakse juhiseid inimeste ja planeedi kaitseks ning heaolu saavutamiseks praegu ja tulevikus. Tegevuskava 17 kestliku arengu eesmärki on üleskutse kõikidele riikidele ja sidusrühmadele kestliku arengu kõigis kolmes aspektis: majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonna seisukohast.

Samamoodi on Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk muuta Euroopa Liit 2050. aastaks tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades, et

  • kasvuhoonegaaside netoheide on aastaks 2050 null
  • majanduskasv ei ole seotud ressursikasutusega
  • mitte ühtegi inimest ega kohta ei jäeta arengus kõrvale

Milles see päriselt seisneb?

2022-children-ESG-Grant Thornton Baltic-circle.png

Lühidalt öeldes seisneb see õige asja tegemises – kuidas tagada aastaks 2050 planeedil Maa elavale hinnanguliselt 9,8 miljardile inimesele väärikas kooseksistents, tuginedes piiratud ja kahanevatele loodusvaradele kliimakatastroofi suunas liikuvas maailmas. See on tõdemus, et oleme juba sügavas kriisis ja see, mida inimesed väärtustavad ning riikidelt ja ettevõtetelt ootavad, on elementaarne ja lihtne: värske õhk, puhas vesi, bioloogiliselt mitmekesine keskkond, tervislik toit, tugev tervis, võrdsus, kvaliteetne haridus, ohutus ja mugavus, korralik töö, majanduse jätkusuutlik areng ja muud põhivajadused.

Oleme ettevõtete vastutuse revolutsiooni lävel ja see mõjutab otseselt või kaudselt igaüht. Nii tuleviku tööjõuturul kui ka maailma peamise poliitikakujundajana domineerib põlvkond, kes seab esikohale keskkondliku ja sotsiaalse vastutuse. Eri sidusrühmade ootused ettevõtete käitumisele suurenevad märgatavalt.

Saatke oma päring

Jätkusuutlikkuse teenused

Jätkusuutlikkuse alane nõustamine

Aitame lahendada keskkonna, sotsiaalse kapitali, töötajate, ärimudeli ja hea juhtimistavaga seotud küsimusi.

Jätkusuutlikkuse audit

Meie audiitorid kontrollivad ja kinnitavad kestlikkuse aruandeid kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Jätkusuutlikud investeeringud

Aitame investoreil teha huvipakkuva ettevõtte keskkonnateemade, sotsiaalse vastutustundlikkuse ja hea juhtimistava analüüsi.

Jätkusuutlik maksukäitumine

Meie rahvusvahelise maksunduse spetsialistid määratlevad jätkusuutliku maksukäitumise kontseptsiooni ja pakuvad jätkusuutliku maksukäitumise teenuseid.

KLIENT KIIDAB

2022-skeleton-technologies-ümmargune.pngAlates 2009. aastast on Skeleton Technologiesi missioon olnud julgustada innovatsiooni ja muutusi energia salvestamise tehnoloogiate arendamisel. Oleme Grant Thornton Balticule tänulikud toetuse eest, mida saime oma teekonnal taotlemaks Euroopa Komisjoni innovatsioonifondist toetust, et saaksime suurendada oma grafeenipõhiste ultrakondensaatorite tootmist.

Euroopa Komisjoni innovatsioonifondist raha taotlemiseks oli tarvis lasta sõltumatutel finantsspetsialistidel meie kuluarvutused ja finantsmudel läbi vaadata ning valideerida – siin tulidki meile appi Grant Thornton Balticu spetsialistid. Nad kontrollisid, et meie kuluarvutused oleks kooskõlas Euroopa Komisjoni konkursikutses sätestatud nõudmistega. Lisaks kinnitas Grant Thornton Balticu analüüs, et meie finantsmudel on kooskõlas asjakohaste kuluarvutustega ja meie eeldused ning mudeli sisendid on usaldusväärsed ja vastavad nõuetele. Eelmainitule kinnituse saamine andis meile kindlustunde oma taotluse esitamiseks Euroopa Komisjonile.

Koostöö Grant Thornton Balticu spetsialistidega oli sujuv, kuna suhtlus käis kiiresti. Tundus, nagu oleksime juba pikka aega ühes meeskonnas töötanud. Lühikesest tähtajast hoolimata jõudis Grant Thornton Baltic tööga valmis õigel ajal. Hindame kõrgelt Grant Thornton Balticu panust aitamaks meil luua energiasäästlikum ja jätkusuutlikum maailm.

Patricia Godel
Skeleton Technologies GmbH riski- ja toetusrahastuse juht