Audiitorkontroll on lahutamatu osa iga ettevõtte kontrollitoimingutest. Audit on vajalik nii klientide ja partnerite usalduse võitmiseks kui ka ettevõtte juhtimiseks. Jätkusuutlikkuse ajastul nõuavad eri sidusrühmad, et nii nagu tegeletakse põhjalikult finantsteabega, tuleks koguda, esitada ja kinnitada ka muud infot ettevõtte kohta.

2022-flowers-ESG-Grant Thornton Baltic-round.pngSeadusandjad kehtestavad üha rangemaid õigusakte, muutes mittefinantsaruandluse kohustuslikuks palju laiemale ettevõtete ringile kui ainult suurettevõtted, finantsteenuste osutajad või kindlustusandjad. Näiteks muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiivi 2014/95/EL kohaselt võttis Euroopa Komisjon 21. aprilli 2021 vastu äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi ettepaneku (COM/2021/189). Selle kohaselt laieneb kestlikkusaruandluse koostamise kohustus kõikidele suurettevõtetele. Õigusaktiga nähakse ette ka kolmandast isikust kindlustusandja poolne kestlikkusteabe piiratud audit.

Kuigi see võib suurendada ettevõtete halduskoormust, on kestlikkusaruandlus tähtis läbipaistvuse tagamiseks ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks. See võimaldab kõikidel sidusrühmadel saada kehtivat ja täpset kestlikkusega seotud teavet ja teha teadlikke investeerimisotsuseid.

Grant Thornton Balticu audiitorid võivad kontrollida ja kinnitada kestlikkusaruandeid kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu globaalne aruandlusalgatus ja integreeritud aruandlus. See on võimalus suurendada teie ettevõtte usaldusväärsust, arendada ja täiustada oma aruandlustavasid ning paista kogukonnas silma kui jätkusuutlikkuse eeskuju.

Saatke oma päring