article banner
Kasvustrateegia

Kuidas saavutada ettevõttes Vormel 1 kiirus?

Vormel 1 on äge ja sõidab kiiresti, kuid selle ohjamiseks peab olema nii annet kui ka kogemusi. Sama on kiiresti kasvava ettevõtte juhtimisega.

Enamik ärijuhte unistab kiirest kasvust ehk kiirest edust. Tavaliselt usutakse, et selle piiranguks on ainult üks tegur, üks pudelikael, kuid tegelikult on piiranguid mitu. Kiire kasv ei pruugi tähendada kiiret kasumit ning lõplikku edu.

Hea näide kiirest kasvust on idufirmad. Mis üldse eristab idufirmat ja tavalist alustavat ettevõtet? Idufirma on algusest peale orienteeritud kiirele kasvule ning kiirele õppimisele, enamasti ka palju laiemale sihtturule kui kodumaa või tuttavad lähiriigid. N-ö tavaline ettevõte teab, millise tootega ta turule tuleb ning enamasti tunneb ka oma kliente. Idufirma ei pruugi seda teada, kuid on valmis väga kiiresti katsetama ning õppima-muutuma katsetuste käigus.

Suur risk võib tähendada ka suurt edu

Niisiis, kiire kasvu peamine tegur on toote ja turu sobivus. Idufirmad toovad enamasti turule täiesti uusi tooteid-teenuseid ning turg on tihti piiramatu või konkurents väga väike. Vaid tarbija teadlikkus ning vastuvõtuvõime määravad turu (avanemise) potentsiaali. Seetõttu leiavad iduettevõtted kas mingi turuniši, kus on rahuldamata vajadus või loovad selle vajaduse ise.

Tavapärane ettevõte siseneb olemasolevale turule, kus ostjate hinnangud, eelistused ning ka hinnatase on enamasti teada. Sellises olukorras on tarbija käitumise muutmine pigem väga keeruline. Kuid alles tekkinud turusegmendis on kõik veel määramata, piiranguid ja konkurentsi on vähem ning tarbija on valmis uusi kogemusi saama. Tuleb vaid avastada rahuldamata vajadus või soov ning pakkuda vastavat toodet. Ühes sellega on idufirmad väga kiired turu tagasisidest õppima. Kui toode huvi ei paku, muudetakse seda kohe ning toote juhtimine ja arendamine on reeglina pidev tegevus. Seda võib lugeda kiire kasvu teiseks teguriks – võimet kiiresti õppida ning toote-turu sobivust pidevalt jälgida.

Tavaliselt on pudelikaelaks inimesed

Kui turg on valmis toodet vastu võtma, tuleb suuta seda ka pakkuda. Kiire edu tähendab enamasti pudelikaela tekkimist kohas, kus seda ei osatud näha. Kõige tüüpilisem pudelikael on inimressurss, tavaliselt mõni võtmetöötaja, kuid see võib olla ka tooraine või mõni tarnija.

Kui tihti küsivad firmajuhid enda ja meeskonna käest, kas me suudaksime kasvada kiiresti kümme korda? Mida see vajaks? Aga 20 korda!? Ainult harvadel juhtudel teatakse, mida selleks vaja on. Kuid professionaalse ostja jaoks on see peamine küsimus – milline on minu partneri tarnekindlus? Tema organisatsiooni tugevus, sisemised protsessid jne?

Iduettevõtete ja nende äriideede hindamisel ongi peamine kriteerium nende võimalik kasvukiirus ehk skaleeruvus. Investorid on huvitatud, et ärimudel oleks kohe alguses disainitud niimoodi, et see sobiks kiireks kasvuks, sest kasv võib tulla tõesti ootamatult. See on kiire kasvu valemi kolmas muutuja.

Neljandaks võib tuua inimfaktori – ettevõtte juhtide ja tiimi koostöövõime ja vastupidavus kiire kasvu tsüklis. Kiire kasv tekitab tihti väga pikki ja kurnavaid tööpäevi, segadust, muutusi ja määramatust ning nagu juba eespool nimetatud, kiireid ümberotsustamisi. Selline töökeskkond sobib vähestele ja need vähesed peavad tagama, et kogu tiim läbi ei põleks ning koos püsiks.

Autor: Olle Tischler