Mida pakume?

Oskuste arendamine on meile üks tähtsamaid küsimusi. Me investeerime oma nooremate töötajate arengusse. Iga töötaja koostab koos oma juhiga personaalse arengukava, mida aitavad täita nii ettevõttesisesed kui -välised koolitused.

Soovid saada vandeaudiitoriks?

Vandeaudiitoriks saamisel ei pea sul olema üksnes õige kvalifikatsioon (haridus ja kogemus), vaid tuleb läbida testid, mida korraldab audiitorkogu. Julgustame ja innustame alati oma töötajaid vandeaudiitori kutsetunnistuse omandamisel.

Noor ja juhiks pürgija – miks mitte!

Grant Thornton Balticus töötab juhtivatel ametikohtadel palju noori. Meile ei ole probleem, kui soovid areneda audiitori assistendist audiitoriks ja juhtivaks audiitoriks. Pöörame tähelepanu mitmekülgsetele ja proovilepanevatele ülesannetele, enesearendamisele ning oskusele leida töö- ja eraelu tasakaal.

Kokkuvõttes pakume:

  • võimalust saada usaldusväärseks ettevõtete nõustajaks, kes tegeleb auditeerimis-, raamatupidamis-, maksu-, õigus-, äri- ja finantsnõustamisega
  • suure ülemaailmse ettevõtte võimalusi koos varajase vastutuse ja kiirete karjääriväljavaadetega
  • konkurentsivõimelist palka ja ahvatlevaid hüvesid
  • palka, mis kasvab kogu väljaõppe ajal koos sooritatud kutseeksamite ja kvalifikatsiooni tõstmisega
  • sa ei pea spetsialiseeruma kindale sektorile, vaid töötad väga erinevate Eesti ja välismaa klientidega
  • suure tõenäosusega on sul paari aasta pärast oma kliendid.