Tööõigus

Pikema haiguse ajal võib jõudumööda töötada

Eliis Mets
Autor:
insight featured image

16. aprillil 2024 võttis riigikogu vastu seaduse, mis võimaldab pikaajalisel haiguslehel olijatel jätkata kohandatud tingimustel töötamist. Seni ei tohtinud haiguslehel olijad töövabastuse perioodi vältel töötada ega sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu teenida. Uue seaduse kohaselt muudetakse süsteemi selliselt, et haiguslehel oleval töötajal on õigus peale 60-päevast haiguslehel olemist teha tööd kohandatud tingimustes. 

Kohandatud tingimusteks loetakse siinkohal näiteks töötamist osalise tööajaga või kergemate tööülesannete täitmist. Kohandatud tingimustes töötamine ei takista töötajal kasutamast töövõimet toetavaid tööturuteenuseid ja saamast tervisekassalt haigushüvitist. 

Hinnanguliselt puudutab muudatus aastas ligikaudu 17 000 töötajat, kellest eelduslikult umbes 30% kasutaks võimalust haiguslehe ajal töötada. 

Seadusemuudatus laieneb ka haigestunud laste vanematele, kellele võimaldatakse samuti 60 päeva pikkust hoolduslehte olenemata lapse diagnoosist. Senine süsteem nägi taolist hooldushüvitist ette vaid vähihaigete laste põetamisel. Seadusemuudatuse vastuvõtmisega kaasneb perede jaoks oluliselt suurem kindlustunne. 

Seadusemuudatused aitavad kaasa sellele, et raskelt haigestunud inimestel on endiselt võimalik tööelus osaleda ja seega vältida tööturult kõrvale jäämist. Tänapäevast töötamise kultuuri kannustab suuresti paindlikkus ja äsja vastu võetud seadusemuutus ilmestab hästi olukorda, kus seadusandja selle toimimisele ka omalt poolt kaasa aitab.

Muudatuste sisseviimine toob kaasa ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt ka teiste asjasse puutuvate seaduste muutmise. Seadus jõustub 2024. aasta 15. mail.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.