Kes me oleme?

Grant Thornton Baltic kuulub ülemaailmsesse organisatsiooni, mis pakub auditi- ja raamatupidamisteenust ning maksu-, õigus-, äri- ja finantsnõustamisteenust klientidele, kes tahavad maailma parimaid lahendusi. 

Grant Thornton on uuendusmeelne ja edasipüüdlik ettevõte, mis tegutseb 130 riigis ja millel on üle 530 kontori. Baltikumis tegutseval Grant Thornton Balticul on kolmes riigis kuus kontorit ja 140 töötajat.

Meie eesmärk on olla parim audiitorkontrolli, raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja kasvavatele ettevõtetele. Edu saavutamiseks ja hoidmiseks vajavad ettevõtted ja nende omanikud pädevaid finantsnõustajaid. Seetõttu on töötajate järjepidev koolitamine meile üks tähtsamaid strateegilisi küsimusi.

Pädevus

Me keskendume noorte töötajate juhtimis- ja erialaoskuste arendamisele. Iga töötaja koostab koos oma juhiga individuaalse arengukava.

Ülesanded suures pildis

Meie juures kuulud meeskonda, kus näed ülesandeid suures pildis. Uued töötajad suhtlevad vahetult kliendiga, kelleks on sageli ettevõtte omanik, juba üsna töösuhte alguses. Peagi lood juba ise kliendisuhteid ning töötad iseseisvalt ja ka vastutad ise.

Võtame tööle peamiselt majandusinimesi

Sina ei taha lihtsalt töökohta, vaid karjääri teha, meie ei taha lihtsalt praktikanti, vaid tahame kedagi, kes vastutab oma ülesannete, klientide ja tuleviku eest ning tõesti soovib asju paremaks muuta.

Otsime majandus- või õiguseriala lõpetanuid. Kui sul on õpingud veel pooleli, peaksid olema viimasel kursusel. Erialane töökogemus on alati eelis.

Ootame häid suhtlejaid ja parimate lahenduste otsijaid

Meie töötajad kohtuvad iga päev juhtidega, kes suhtuvad oma ettevõttesse väga kirglikult ja seetõttu on tähtis, et suudaksid luua pikaajalisi suhteid ja oleksid hea kuulaja. Samuti pead tahtma ise areneda. Seega otsime töötajaid, kel on siiras huvi suhelda ettevõtetega ja otsida klientidele parimaid lahendusi

Rahvusvahelised kontaktid

Auditeerimine ja nõustamine nõuab tänapäeval üha enam rahvusvahelisi kontakte. Seetõttu otsime pigem sellised kolleege, kes juhivad hästi rahvusvahelisi projekte ja oskavad keeli. Meil on palju kliente Põhjamaades.

Pakume noortele suurepäraseid karjäärivõimalusi nii Balti riikides kui ka Grant Thorntoni üleilmses organisatsioonis.