Ükski kuu pole eelmisega sarnane

Enelin Selberg, raamatupidamise assitent

Alustasin Grant Thornton Balticus praktikandina varakevadel 2017. Praktikat nähakse tihti ajutise tööna, kuid mind võeti vastu kui täisväärtuslikku töötajat. Laua peal ootas mind väga armas kingitus ja see andis mulle signaali, et minu tulekuks on kõik ette valmistatud. Mind tutvustati osakonna töötajatele ja see on uue töötaja või praktikandi jaoks väga oluline, sest uude kohta asudes on niigi närv sees, kuid ettevõte hoolitses selle eest, et seda natukenegi leevendada.

Juhendaja toetus aitas palju

Teadsin juba enne praktikat, kellest saab mu juhendaja. Esimestel praktikapäevadel sain tutvuda organisatsiooniga ning osaleda tutvustavatel koolitustel, mis aitasid organisatsiooni tööd paremini mõista. Sain praktika jooksul väga erinevaid ülesandeid ning aimu, milline näeb välja raamatupidaja töönädal või -kuu. Minu juhendaja veetis mu kõrval väga palju aega asju selgitades, samas lastes mul endal ülesanded läbi proovida. Praktika käigus sain ülesandeid ka teistelt raamatupidajatelt, mis võimaldas mul rohkem õppida võrreldes sellega, kui ma oleksin sooritanud oma praktika kindla ettevõtte raamatupidamist läbi viies.

Saan töötamise kõrvalt ka koolis käia

Praktika ajal tehti mulle ettepanek töösuhet jätkata. Minust sai raamatupidamise osakonna assistent. Assistendi töö vastas minu oskustele, kuna olin koolis läbinud alles esimese aasta raamatupidamise õpet. Olen Grant Thorntonile väga tänulik selle eest, et minu kooliskäimist toetati ning mulle anti võimalus käia tööl mulle sobival ajal.

Juba paari kuu pärast küsiti minu käest, kas ma olen valmis vastu võtma uusi väljakutseid ning teenindama päris oma kliente, nii et raamatupidaja kontrollib minu tööd ja vajadusel juhendab. Mul oli varasem klienditeeninduskogemus olemas ning olin saanud praktika ajal raamatupidamise tegemist harjutada, seega otsustasin suurema vastutuse võtta.

Praegu, kui ma ei ole ettevõttes veel aastatki töötanud, tunnen, et olen oma klientidega suutnud luua usaldusliku ja avatud suhte ning neil on teadmine, et nad saavad küsimuste korral minu poole pöörduda. Ma olen Grant Thorntonile väga tänulik, et nad on minusse uskunud ning võimaldanud mul pidevalt oma oskusi arendada.

Peame pidevalt uuendustega kursis olema

Meie töö eeldab oskust kaasas käia pidevate uuendustega, selleks on vaja olla paindlik. Me teeme koostööd, et kõik oleksid uutest muudatustest teadlikud ning me informeerime oma valdkonna muudatustest teisi osakondi. Me austame oma kolleege, nende tööd ning oma kliente ning mõistame nende vajadusi. Me võtame endale oma töös vastutuse.

Ma hindan Grant Thorntoni väärtustest väga paindlikkust. Raamatupidamise töö puhul ei ole ükski kuu eelmisega ühesugune ning töö olemuse tõttu on kiiremad ja rahulikumad ajad. Raamatupidaja saab ise oma tööd korraldada. Õpilasena on minu jaoks oluline, et saaksin tööga alustada varem ning seda mulle ka võimaldati.

Mul on tihti olnud vaja nõu pidada kolleegidega nõustamise või auditeerimise valdkonnast. Kolleegid on väga abivalmid! Selle tõttu hindan väga meeskonnasisest koostööd, et pakkuda kliendile parimat lahendust.

Saan oma tööd ise korraldada

Mul on võimalus oma tööd korraldada just nii nagu mulle sobib. Vastavalt koormusele on võimalik teha oma nädala või kuu plaan ning selle järgi kohandada ka oma tööajad. Minu jaoks on oluline see, et ma saaksin töö kõrvalt koolis käia ning ennast täiendada ning mul võimaldati oma töö korraldada vastavalt kooliaegadele. Hindan sellist vastutulekut tööandja poolt väga.

Grant Thornton on väga huvitatud sellest, et töötajad oleks kursis uudiste ning muudatustega, mis ettevõttes ja valdkonnas toimuvad. Seetõttu korraldatakse töötajatele pidevalt koolitusi ning infotunde, et suurendada nii inimeste kui ka ettevõtte konkurentsivõimet. Ühisürituste korraldamisega soodustatakse koostööd – erinevate osakondade inimesed saavad koos ülesandeid lahendada ning omavahel tutvuda. Ühisüritused on alati väga meelelahutuslikud ning nendes on ühendatud töö ja mängulisus.

Valikus pole vaid üks karjääritee

Grant Thornton Balticus on mitmeid valdkondi, kuhu mul on võimalus edasi areneda. Mulle meeldibki tööandja juures see, et valikus ei ole vaid üks karjääritee. Raamatupidamise juures meeldib mulle see, et valdkond on universaalne ning oma teadmistega võin edasi liikuda nii raamatupidamises kui ka auditis ning riskijuhtimise teenustes. Tööandja võimaldab teiste valdkondade koolitusi, seega saan ma oma tööd säilitades aimu, milline on töö auditis või riskijuhtimise teenustes. See aga aitab mul üles leida selle valdkonna, kuhu sooviksin tulevikus areneda.