article banner
Äripäeva audiitorbüroode TOP

Vesi meie veskile on, et üha enam ostetakse teenus sisse

Grant Thornton Baltic jõudis 26. novembril ilmunud Äripäeva audiitorbüroode edetabelis kolmandale positsioonile, küsimustele vastab Grant Thornton Baltic OÜ partner Mati Nõmmiste.

Mati Nõmmiste-Grant Thornton Baltic-350x350.pngMis tõi teile head tulemused 2019. aastal?

Meie majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil. Seega hõlmab meie möödunud majandusaasta nii üldist majanduse kasvuperioodi kuni 2020. aasta märtsikuuni kui ka koroonaviiruse mõju, mis viis kogu ühiskonna paari kuu jooksul isolatsiooni. Kuid olgu majanduses head või halvad ajad – meil on parim meeskond, kes on võimeline saavutama seatud eesmärke. Teiseks edu faktoriks on kindlasti meie kliendid. Kolmas asjaolu, mis võimaldab edu saavutada, on meie hea koostöö Grant Thornton Balticu Läti ja Leedu kolleegidega. Meil on üsna palju kliente, kes kasutavad me teenuseid kõigis kolmes Balti riigis. Me tegeleme lisaks audititele ka ärinõustamisega ja selles valdkonnas toetas kasvu aktiivne tehingute (M&A) turg, kus pakkusime klientidele nii finants-, maksu- kui ka juriidilist nõustamist. Teiseks näeme, et järjest rohkem ettevõtteid ostab raamatupidamisteenuseid ja palgaarvestust sisse – seegi on vesi meie veskile. Kahjuks ei saavutanud me küll täies mahus planeeritud eesmärke – 22,2protsendilise käibe kasvu asemel oli kasv 13,6 protsenti.

Kuidas on läinud tänavune, 2020. aasta?

Kuna tuleviku suhtes on määramatust palju, seadsime oma 1. juulil alanud hooaja plaanid samale tasemele eelmise aastaga. Loomulikult tuli eelarve tegemisel väga põhjalikult üle vaadata tehtavate kulude suurus ja vajalikkus, sh olime sunnitud osa inimestega töölepingu lõpetama. Praegu oleme planeeritud eesmärkide saavutamise lainel ja tundub, et suudame eesmärke ületada.

Kuidas on läinud kogu sektoril?

Arvestades üldist majanduse trendi, oli möödunud majandusaastal auditisektori koguturu kasv hea – numbriliselt väljendatuna umbes 2 protsenti. Selle põhjuseid on ilmselt mitu: esiteks – audiitorid tegelesid eelmise perioodi tegevuse auditeerimisega, mida koroonakriis veel ei puudutanud. Teiseks – majanduse keerulisematel perioodidel kasvab vajadus usaldusväärse info järele ning seda audiitorid oma tööga loovad.

Mis olid viimased suuremad tehingud või investeeringud?

Olulisemaks investeeringuks on uue tarkvara juurutamine, mis katab ära meie ajaarvestuse, projektijuhtimise, kliendihalduse ning turunduse vajadused.

Kas planeerite järgmisel aastal olulisi muudatusi?

Eelseisvaks hooajaks ei ole me olulisi muutusi plaaninud, kuid hoiame ettevõttes alles valmiduse kasvuks. Näiteks oleme suurendanud oma siseauditi meeskonda, samuti tegeleme järjest enam ettevõtete ja asutuste nõustamisega andmekaitse teemadel.

Kas majanduslangus tuleb 2021. aastal?

Arvestades uudiseid vaktsiini kohta, on lootus, et olulist langust ei tule. Loodame parimat, kuid valmis tuleb olla ka halvemaks.