Janno Greenbaum Partner, auditi valdkonnajuht, vandeaudiitor Tallinn, Eesti +372 626 0500

Kogemused

Janno Greenbaum liitus Grant Thornton Balticu meeskonnaga 1996. aastal. Ettevõtte partneri ja auditi valdkonnajuhina kuuluvad tema vastutusalasse kvaliteedikontoll ja auditimetodoloogia järgimine ettevõttes. Janno on vandeaudiitorina tegutsenud juba üle 15 aasta ning 2013. aastast on ta ka avaliku sektori vandeaudiitor. 

  • auditeerimine rahvusvaheliste standardite alusel
  • nii kohalikud kui ka rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
  • ettevõtte finantsanalüüs
  • erialased loengud 

Liikmelisus

  • EV Audiitorkogu
  • EV Audiitorkogu Metodoloogia komisjon
Kvalifikatsioon
  • Majandusarvestus, Tallinna Tehnikaülikool
  • Vandeaudiitor
  • Avaliku sektori vandeaudiitor