Maksud

Maksualane teabevahetus digiplatvormidel tegutsevate müüjate kohta

Urzula Välb
Autor:
insight featured image
Contents

1. jaanuarist 2023 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse peatükk 24, mille kohaselt peavad platvormihaldurid esitama maksu- ja tolliametile info platvormil tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate ning nende teenitud tulu kohta. 

Andmed tuleb esitada kalendriaasta kohta järgmise aasta 31. jaanuariks, st 2023. aasta andmed esitatakse 31. jaanuariks 2024. Maksuhaldurid vahetavad teavet üksteise maksuresidentidest müüjate kohta veebruaris. 

Digitaalne platvorm on veebisait või rakendus (nt Airbnb, Amazon, Bolt, Uber, Booking, Etsy jne), mis võimaldab müüjatel olla klientidega ühenduses, selleks et:

  • müüa kaupu (materiaalseid)
  • rentida või üürida välja kinnisvara (nt majutus, parkimiskohad, äripinnad)
  • osutada teenuseid (nt lapsehoidmine, kaupade kohaletoimetamine, veebipõhised keelekursused jne)
  • anda rendile transpordivahend.

Platvormihaldur on ettevõtja, kes tagab platvormi toimimise ning kes otsustab platvormile ligipääsu andmise üle.

Müüja on füüsiline või juriidiline isik või muu juriidilise staatuseta isik, kes on platvormil registreeritud, teeb platvormil aruandekohustusega tegevusi (vt ülaltoodud loetelu) ja saab selle eest tasu.

Müüja on aruandlusega hõlmatud siis, kui ta on Euroopa Liidu liikmesriigi resident või rendib välja liikmesriigis asuvat kinnisvara. Erandina ei ole platvormihalduril teabe andmise kohustust sellise müüja kohta, kes on kalendriaastal sõlminud platvormi kaudu kauba müügiks vähem kui 30 tehingut ja talle makstud tasu kogusumma ei ületa 2000 eurot. Samuti ei esitata teavet hotellide, motellide ja muude majutusettevõtete ning parkimiskohtade üürimist võimaldavate ettevõtjate kohta, kes osutasid kalendriaastal enam kui 2000 korral rendi- või üüriteenust seoses kinnistuga või samal aadressil asuvate ja samale omanikule kuuluvate kinnistutega.

Müüjate ja teenusepakkujate kohta esitatav teave hõlmab muu hulgas nii isiklikke andmeid (nimi, aadress, isikukood/registrikood) kui ka maksekonto numbrit, müüjale makstud tasude kogusummat, müügi/teenuse osutamise arvu, samuti teenustasusid, vahendustasusid või makse, mille teabeandja kinni pidas või sisse nõudis. Kinnisvara rendi puhul tuleb esitada kinnisvara aadress, kinnistu number ja päevade arv, mil see oli kalendriaastal renditud või üüritud.

Aruandluskohustuse täitmata jätmisel võib maksuhaldur määrata platvormihaldurile sunniraha kuni 3300 eurot. Maksuhaldur võib ka lasta platvormil kuvada kasutajatele hoiatuse, et teabeandja ei ole maksuhalduri määratud täiendava tähtaja jooksul teavet esitanud. Samuti on maksuhalduril võimalus nõuda elektroonilise sideteenuse osutajalt platvormile juurdepääsu piiramist ja domeeninime blokeerimist.

Maksu- ja tolliametil hinnangul on võimalik, et praegu platvormidel tegutsevate Eesti maksukohustuslastest müüjate ja teenusepakkujate deklareeritud tulu moodustab kõigest 1/5 tegelikust tulust, mida platvormide vahendusel teenitakse. Platvormialase teabevahetuse raames esitatud andmeid saab kasutada riskianalüüsi tegemiseks, aga teoorias on võimalik nimetatud andmeid kasutada ka füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide eeltäitmiseks. 

Platvormihalduri raporteerimiskohustus või mitteraporteerimine ei vabasta müüjaid enda tulu deklareerimis- ega maksukohustusest. Kui tasu saab FIE, ettevõtluskonto omanik või äriühing, maksustatakse tulu vastavalt ettevõtlusvormile. Füüsilisele isikule (mitte FIEle ega ettevõtluskonto omanikule) makstud teenustasudelt on platvormihalduril kohustus kinni pidada ja maksta tööjõumaksud. Füüsilisele isikule makstud renditasult on kohustus kinni pidada tulumaks. Lähemalt saab lugeda platvormi kaudu teenitud tulu maksustamisest maksuameti kodulehel.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.