article banner
International Business Report (IBR)

Leedukad usuvad oma majanduse heasse käekäiku

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Kui vaadata Balti riikide ettevõtjate ootusi oma riigi majanduse väljavaadete suhtes järgmise 12 kuu jooksul, siis kõige optimistlikumad on Leedu ettevõtjad. Nii selgub Grant Thorntoni septembris tehtud uuringust International Business Report (IBR).

Leedus suhtus küsitletud ettevõtete juhtidest 38% Leedu majanduse edasisse käekäiku optimistlikult ning seejuures on optimistide arv võrreldes tänavu kevadega oluliselt kasvanud. Hoolimata sellest, et Leedu Pank kärpis oma septembri alguses avaldatud majandusülevaates majanduskasvu prognoosi: kui algselt oli 2015. aasta SKP kasvuprognoos 2%, siis nüüd vaid 1,6%. Samas oodatakse aastaks 2016 juba 3,2% majanduskasvu.

Mida põhja poole, seda pessimistlikum

Eesti ettevõtete juhtide ootused meie majanduse käekäigu suhtes on võrreldes lõunanaabritega kõige tagasihoidlikumad. Septembris oli vaid 18% küsitletud ettevõtjast optimistlikult meelestatud ning pooled arvasid, et nad pole ei optimistlikud ega ka pessimistlikud.  Seevastu veel maikuus oli optimiste 30%. Kui vaadata aga ametlikku majanduskasvu prognoosi, siis liigseks pessimismiks põhjust pole: Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt oodatakse Eesti majanduskasvuks tänavu 1,7% ning 2016. aastal 2,6%.

Läti ettevõtjad on ootustelt sarnasemad oma Leedu kolleegidega: neist ligi veerand suhtub Läti majanduse edasisse käekäiku optimistlikult ning see näitaja pole kevadest saadik muutunud. Läti Panga hiljuti avaldatud majandusprognoos näeb riigi tänavust majanduskasvu 2% kandis.

Eesti ja Leedus ootavad pooled ettevõtjad käibekasvu

Kui vaadata Balti riikide ettevõtjate ootusi oma ettevõtte käibe ja ekspordivõimaluste suhtes, siis jääb silma, et Eestis on ootused võrreldes kevadega jäänud samaks, Lätis ja Leedus aga muutunud.

Käibekasvu ootavad järgmise 12 kuu jooksul pooled Eesti ettevõtjad ja ligi 40% ettevõtjaist usub käivet samale tasemel jäävat. Samasugused arvamused olid ka tänavu mais läbi viidud uuringus. Läti ettevõtjatest ootab käibekasvu 36%, kevadel oli nende arv ligi 10 protsendipunkti võrra suurem. Ka Leedus on käibekasvu ootus õige pisut vähenenud, kuid käibekasvu ootavad siiski sarnaselt Eestiga umbes pooled ettevõtjad.

Eksporti loodab Eestis kasvatada 20% ettevõtjaist ning samale tasemele usub ekspordimahtu jäävad 18% ettevõtjaist. Võrreldes kevadega pole siin muutusi toimunud. Ekspordiootused on aga suurenenud Lätis, kus pea veerand ettevõtjaist usub ekspordimahu kasvu – kevadel oli selliseid alla viiendiku. Leedus aga on ootused ekspordivõimalustele kahanenud  ning ekspordi oodatust väiksemat mahtu näitab ka riiklik statistika.  

Grant Thorntoni uuring International Business Report (IBR) kajastab ootusi ja arvamusi rohkem kui 12 500 ärijuhilt 44 riigist üle maailma. III kvartali uuring viidi läbi tänavu septembris, artikkel keskendub Balti riikide ülevaatele.