article banner
IBR

Uuring: eksport väheneb, ettevõtjad sõltuvad sisetarbimisest

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Auditeerimis- ja nõustamisfirma Grant Thornton tegi 36 riigis ettevõtjate seas uuringu, millest selgus, et riikide eksport on vähenemas ja ettevõtjad peavad lootma sisetarbimise kasvule.

Suve alguses läbiviidud uuringus küsitleti 36 riigis 2500 ettevõtte tippjuhte ja uuriti nende ootusi järgmise 12 kuu käekäigu kohta. Käibekasvu ja kasumi suurendamise ootused olid ettevõtjatel võrreldes tänavuse aasta algusega optimistlikumad, kuid kuna ekspordi kasvatamisse suhtuti ettevaatlikult, siis peaks käibekasv tulema kodumaise tarbimise suurenemise arvelt.

Samas, arvestades poliitilist ja julgeolekualast ebastabiilsust nii Euroopas kui ka USA-s (püsiv terrorirünnakute oht, USA presidendivalimised, Brexit) ning tasapisi taastuvaid energiahindu, võib see pidurdavalt mõjuda tarbijate soovile raha kulutada. Ettevõtjatele pole seega olukord kuigi hea, sest kodumaise tarbimise arvelt võib küll käive ja kasum teatud piirini kasvada, kuid pikaajalises edus on võtmetähtsusega tegur siiski eksport. Eriti väikeste majanduste jaoks nagu Eesti, Läti ja Leedu.

Arusaamatul põhjusel optimistlikud eestlased

Eesti eksport on statistikaameti andmeil püsinud 2016. aasta esimesel poolaastal samal tasemel mullusega. Samas on meie ettevõtjate usk oma suutlikkusele järgmise 12 kuu jooksul eksporti suurendada märkimisväärselt kasvanud: kui tänavu I kvartalis uskus 14% ettevõtjaist, et suudab väljavedu kasvatada, siis II kvartalis arvas niimoodi juba 26% ettevõtjaist.  Sellisele optimismile on raske ratsionaalseid põhjusi leida. Võib-olla on see eestlaslik jonn,  suhtumine, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab? Uuringu põhjal on kasvanud Eesti ettevõtjate investeeringud oma tootmisvahenditesse (tootmishooned, seadmed) – efektiivsem tootmine saab olla kasvu allikas. 

Kuid see pole veel kõik. Meie ettevõtjad on Euroopa Liidu riikidest ka käibekasvu osas ühed optimistlikumad: 60% Eesti ettevõtetest usub, et suudab järgmise 12 kuu jooksul käivet kasvatada. Veel positiivsemalt meelestatud on ainult iirlased, rootslased, hispaanlased ja hollandlased.  Võrreldes tänavuse I kvartaliga on jõudsalt kasvanud USA ettevõtjate arv, kes usuvad käibekasvu: 47 protsendilt 60-le.

Suurimad pessimistid meie idapiiri taga

Kui aga otsida maailma kõige pessimistlikumaid ettevõtjaid, siis tuleb pilk pöörata Venemaale. Sealsete ettevõtjate ootused järgmise 12 kuu käibe- ja kasumikasvu ning ekspordi suurendamise võimaluste suhtes on 36 riigi seas kõige madalamad.  Võib-olla ei pea aga seda tulemust kõige mustemates toonides nägema, sest kui võrdleme uuringus osalenud riikide andmeid tänavu I ja II kvartalis, siis II kvartalis on paljudes riikides ettevõtjate tulevikuprognoosid optimistlikumaks muutnud, Venemaal aga jäänud enam-vähem samale ehk madalale tasemele.

Grant Thornton International Business Report (IBR) annab kord kvartalis ülevaate 36 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Käesoleva uuringu andmed koguti 2500 ettevõtte juhtidelt 2016. aasta mais ja juunis.