banner image
Meie uudised

Meie audiitorite töö sai parima hinnangu!

Grant Thornton Balticu Eesti auditimeeskond sai Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu (AJN) tehtud korralises audiitorite kvaliteedikontrollis parima võimaliku hinnangu ehk nn rohelise taseme.

Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper selgitas, et AJN-i töörühm kontrollis lisaks üldisele audiitorteenuse osutamise protsessile ka Grant Thornton Balticu audiitorite tehtud 11 auditit või ülevaatust. „AJN-i tunnustus Grant Thorntoni auditimeeskonnale on meile väga oluline. Oleme auditisektoris viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja kiire kasvu ajal kõrge kvaliteedi hoidmine on alati väljakutse. Oleme sellega hästi hakkama saanud!“

Nõmper lisas, et vahetult enne AJN-i kvaliteedikontrolli tegi Grant Thorntoni võrgustik rahvusvahelise võrgustikusisese kvaliteedikontrolli, kus Eesti meeskond saavutas samuti parima võimaliku hinnangu.

Janno Greenbaum, Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor sõnas, et kvaliteedi tagamisega seotud protsessidesse on märkimisväärselt aega panustatud ja välise kvaliteedikontrolli tulemus kinnitab, et see investeering on end ära tasunud. „Kuna klientideks on ka avaliku huvi üksused, siis on kõrge kvaliteet meie jaoks kriitilise tähtsusega,“ rõhutas Greenbaum.

AJN kontrollib Eesti audiitorite tegevust regulaarselt. Arvestades, et audiitoreid on sadu, ei auditeerita igaüht igal aastal, vaid mitme aasta jooksul. Näiteks perioodi 2021/2022 korraline kvaliteedikontroll toimub 35 audiitorettevõtja juures, nende seas ka Grant Thornton Balticus. Kontrollitud ettevõtete nimekiri ja kontrolli tulemused avaldatakse Audiitorkogu kodulehel.

Kvaliteedikontrolli tulemusel annab  AJN-i töörühm hinnangu audiitortegevuse kvaliteedi kohta:  „Roheline“ – audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele; „Kollane“ – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav; „Oranž“ – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav; „Punane“ – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav.

Kopeerige artikli tekst