article banner
Case study

Audiitorteenused ja nõustamine: Amserv Grupp AS

Mart Nõmper Mart Nõmper

Grant Thornton Baltic on Amserv Grupi auditipartner alates 2019. aastast.

Tegime kohustusliku finantsauditi Amserv Grupp AS-i konsolideerimisgrupis, kuhu kuulub Eestis ja Lätis mitu äriühingut.

Kohe koostöö alguses jõudis klient arusaamisele, et lisaks finantsauditile vajab ta meie teadmisi ka siseauditist, maksudest ja teistest valdkondadest nii Eestis kui ka Lätis.

Grant Thornton Baltic koordineeris nii Eestit kui ka Lätit hõlmavate nõustamisprojektide juhtimist Eestist, kus asub kliendi põhiline äritegevus ja juhtimine. See andis Amservi juhtkonnale võimaluse suhelda ühe kontaktisikuga kõikide meie osutatavate teenuste puhul.

Finantsauditi projekti juhtis Grant Thornton Balticu partner, vandeaudiitor Mart Nõmper. Audititiimi kuulusid vandeaudiitorid Kristiine Villemi ja Anni Vaiksaar ning assistendid Bruno Meder, Jüri Lillemäe ja Birgit Uibu.

Maksunõustamise projekti juhtis Grant Thornton Balticu partner, maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve.

Siseauditi projekti juhtis Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor Kai Paalberg.

Kiiresti kohanev professionaalne meeskond

„Grant Thornton Balticus on dünaamiline ja professionaalne tiim, kes suutis teha väga professionaalset tööd ja seda hoolimata koroonaviirusest ning pingelisest tähtajast.

Meeskond suutis kiiresti leida ühise keele Amservi ettevõtete töötajatega nii Eestis kui ka Lätis, konstruktiivselt panustada ja viia meie aruandluse veel paremale tasemele.“

 

Tõnu Vanajuur
Amserv Auto Aktsiaselts, Amserv Grupi AS
Finantsjuht, juhatuse liige

Teie ettevõttel on käsil sarnased väljakutsed? Kasvame koos! 

Võtke meiega ühendust