Grant Thornton Balticu audiitorid auditeerisid avaliku huvi üksuse UPP Olaines OÜ konsolideerimisgrupi 2020. aasta IFRS aastaaruande. Nii Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu kui ka Grant Thornton Internationali kvaliteedikontroll tunnustas meie tööd kõrgeima hindega.

UPP Olaines OÜ võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balti börsi põhinimekirjas, mis teeb ettevõttest avaliku huvi üksuse (Public Interest Entity) audiitortegevuse seaduse mõistes. Grant Thornton Balticu partner ja vandeaudiitor Mart Nõmper möönis, et Eesti tiimi jaoks oli tegemist esmakordse avaliku huvi üksuse auditiga üle mitme aasta. „Olime seni auditeerinud ainult Nasdaq Balti alternatiivturul First North noteeritud klientide aastaaruandeid ning börsi põhinimekirja klientide teenindamise alustamine oli meie auditivaldkonna arengu loogiline jätk.“ Auditeerimisse kaasati ka kolleegid Läti Grant Thorntonist, sest tegu oli konsolideeritud IFRS aruandlusraamistiku finantsaruandega, kus oluline tütarühing asub Lätis.

Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu ja Grant Thornton Internationali tehtud korralisel 2020. aasta finantsaruannete töövõttude kvaliteedikontrollis osutus mõlemal juhul üheks väljavalitud töövõtuks just UPP Olaines OÜ konsolideeritud IFRS aastaaruande audiitorkontrolli töövõtt. „Mõlemas kontrollis sai meie töö kõrgeima võimaliku kvaliteedihinde,“ rõõmustas Mart Nõmper.

UPP Olaines OÜ 2020. aasta konsolideeritud IFRS aastaaruande audiitorkontrolli auditi projektijuht oli Mari Usin, hindamisalaste teadmistega panustas Mikk Mägi, kvaliteedikontrolli tegi vandeaudiitor Janno Greenbaum ja sõltumatu vandeaudiitori aruande allkirjastas vandeaudiitor Mart Nõmper.