article banner
Maksumuudatused 2017

Tuletame meelde: tänavu juulis jõustunud maksumuudatused

Tänavu kevadel riigikogus vastu võetud nn maksude kobarseadusest jõustusid osad muudatused juba 1. juulil 2017. Need puudutavad  transpordi, majutuse, parkimise ja optsioonidega seotud soodustusi.

Kui töötaja kodu asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast, saab:

  • tööandja maksuvabalt katta töötajate majutuskulud eeldusel, et majutus on vajalik ettevõtluseks ning kulud ei ületa kalendrikuus 200 eurot Tallinnas või Tartus ning mujal 100 eurot.
  • tööandja maksuvabalt katta transpordikulusid sõitmiseks elu- ja töökoha vahel (hõlmab tööandja korraldatud bussitransporti (M2- või M3 kategooria sõidukiga) ja töötaja enda kulusid transpordiks elu- ja töökoha vahel). 

Parkimistasu hüvitamine

Tööandjal on võimalus kuludokumentide alusel maksuvabalt hüvitada isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstavat parkimistasu, arvestamata sealjuures läbitud kilomeetreid.

Pikaajaliste osalusoptsioonide maksuvabastuse proportsionaalne rakendumine ja aruandlus

Äriühingu täieliku müügi korral saab vähemalt kolmeaastase optsioonilepingu korral müügi  hetkeks väljateenitud optsioonid realiseerida osaliselt erisoodustuse maksusid maksmata (proportsionaalselt).

Võimalike pettuste vältimiseks tuleb alates 1. juulist 2017 sõlmitud või muudetud optsioonilepingud edastada viie tööpäeva jooksul maksuhaldurile (v.a notariaalselt või digitaalselt allkirjastatud optsioonilepingud).