article banner
Aastaaruannete esitamine

Börsiettevõtted saavad uue kohustuse asjus ajapikendust

Mart Nõmper Mart Nõmper

Börsil noteeritud äriühingud peavad Euroopa Liidu direktiivi kohaselt võtma kasutusele  ühtse elektroonilise aruandevormingu (European Single Electronic Format, ESEF). Küll aga lükkub kohustus koostada ESEF vormingus majandusaasta aruanne ilmselt ühe aasta võrra edasi.

ESEF vormingus majandusaasta aruande koostamise kohustus kehtestati Euroopa Liidu direktiiviga aruannetele, mille aruandeperioodi algas 01.01.2020 või hiljem.

Selle eesmärk on tagada finantsaruandluse läbipaistvuse ja võrreldavuse ühtlaselt kõrge tase.

Seoses koroonaviirusest põhjustatud keerulise olukorraga otsustasid Euroopa Parlament ja Nõukogu 11. detsembril 2020, et liikmesriigid võivad otsustada ESEF aruandluskohustuse rakendamise edasilükkamise ühe aasta võrra.

Rahandusministeerium teatas, et on esitanud seaduse muudatusettepaneku, mille kohaselt rakendub ESEF aruandluskohustus aruandeperioodidele, mis algavad 1. jaanuaril 2021 või hiljem.

Rahandusministeeriumi hinnangul on muudatuse võimalikku jõustumise kuupäeva raske hinnata, mistõttu võivad siseriikliku õigusakti muudatused jõustuda peale seda, kui börsil noteeritud äriühingud on juba oma 2020. majandusaasta aruanded koostanud. Võttes arvesse muudatuse tegemise eesmärki, ajastust ja kavatsust, oleks 2020. aasta majandusaasta aruande ESEF formaadis esitamine vabatahtlik.