article banner
Töövahendid

Auditi teenuste all on kasulikud töövahendid

Auditi sujuvamaks ettevalmistamiseks oleme lisanud erinevaid kinnituskirjade vorme. Kinnituskirjad on saldode ja käivete kinnitamiseks,  juristidele ja pankadele saatmiseks ning seotud osapoolte deklareerimiseks.

Oleme lisanud ka Eesti hea tava aastaaruande kontroll-lehe, mille soovitame täita enne aastaaruande saatmist audiitorile. Aastaaruande kontroll-lehe eelnev täitmine aitab vältida enamlevinud eksimusi aastaaruande avalikustamise osas.

Rahvusvaheliste finantsarvestuse standardite (IFRS) konsolideeritud aastaaruande näidis on leitav siit.