Auditi sujuvamaks ettevalmistamiseks oleme lisanud erinevaid kinnituskirjade vorme. Kinnituskirjad on saldode ja käivete kinnitamiseks,  juristidele ja pankadele saatmiseks ning seotud osapoolte deklareerimiseks.

Oleme lisanud ka Eesti hea tava aastaaruande kontroll-lehe, mille soovitame täita enne aastaaruande saatmist audiitorile. Aastaaruande kontroll-lehe eelnev täitmine aitab vältida enamlevinud eksimusi aastaaruande avalikustamise osas.

Rahvusvaheliste finantsarvestuse standardite (IFRS) konsolideeritud aastaaruande näidis on leitav siit.