article banner
Tööõigus

Töötasu hüvitist pikendati, aga tingimused on karmimad (uuendatud 4.06.20)

Autorid: juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits ja õigusnõustaja Lee Laanemäe

Vabariigi Valitsus otsustas 21. mail 2020 toetada töötukassa nõukogu ettepanekut pikendada töötasu hüvitist juuni lõpuni, kuid meetme kriteeriume kitsendatakse oluliselt. Siiani on töötukassa meede aidanud säilitada töökohti ja inimeste sissetulekuid, mistõttu meetmega ka jätkatakse. Millised on juunikuise töötasu hüvitise meetme tingimused, mis võrreldes varasemaga on muutunud ning mida peaks tööandja ja töötaja silmas pidama?

Töötasu jätkuhüvitist makstakse füüsilisele isikule, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest märkimisväärselt häiritud. Selliseks häireks loetakse olukorda, kus tööandja käive/tulu on 2020. aasta juunis langenud vähemalt 50% võrra võrreldes eelmise aasta juunikuuga ning kogu juuni ulatuses on vähemalt 50% töötajate suhtes kas

  • rakendatud töölepingu seaduse (TLS) §-i 35, mille tulemusena töötaja tööaeg on vähenenud vähemalt 30%

või

  • rakendatud TLS-i §-i 37, mille alusel on vähemalt 50% töötajatel töötasu vähemalt 30% ulatuses või töötasu alammäärani vähendatud.

Valitsus lisas määrusesse „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ mitmeid olulisi tingimusi, kusjuures redaktsioon hakkas kehtima alles 02.06.2020. See tähendab, et tööandjatel tuli olla ettenägelik ja töötukassa hüvitise taotlemine on varasemasest tunduvamalt keerukam.

Olulise tingimusena lisati, et TLS-i §-i 35 või TLS-i §-i 37 tuleb kohaldada terve juunikuu jooksul. See tähendab, et kui varem võis kohaldada TLS-i §-i 35 näiteks poole kuu ulatuses, siis nüüd see enam võimalik ei ole. Niisiis oleks tulnud maikuus etteteatamistähtaega järgides esitada uuesti TLS-i §-i 37 kohased teatised, millega vähendati töötaja töötasu juunikuus vähemalt 30% võrra, või ka TLS-i §-i 35 kohased teatised. Tähele tuleb panna aga seda, et TLS-i §-i 37 saab kohaldada vaid kolmekuulise perioodi jooksul 12 kuu vältel, seega kui töötajate palka alandati TLS-i §-i 37 alusel juba märtsis, aprillis ja mais, siis juunis enam TLS-i §-i 37 kohaldada ei ole võimalik.

Mida veel muudeti?

  • Hüvitise ülempiir muutub – 1000 euro asemel tasub töötukassa maksimaalselt 800 eurot.

  • Kui varasemalt maksis töötukassa 70% töötaja keskmisest töötasust, siis juunikuus maksab töötukassa kuni 50% töötaja keskmisest töötasust.

  • Juuni eest võivad koondamise ennetamiseks meetmetest toetust taotleda ka need tööandjad, kelle töötajad said hüvitist kahe kuu eest märtsis, aprillis või mais.

  • Pikeneb aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada – tööandja peab tagama senise ühe kuu asemel töökoha veel vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Ehk kui juunis taotletakse töötukassast hüvitist, võib koondamisprotsessiga pihta hakata kõige varem septembris.

  • Töötasu hüvitist saab taotleda vaid nendele töötajatele, kelle tööleping on sõlmitud enne 01.03.2020.

  • Hüvitist saavad ettevõtted, kellel ei olnud 12.03.2020 seisuga maksuvõlga, kes on maksuvõlad taotluse esitamise hetkeks tasunud või kelle maksuvõlad on ajatatud.

Juhul, kui vajate abi töötukassa meetmetest hüvitise taotlemisel, korrektsete teavituste vms vormistamisel, või tööõiguse alast nõustamist, siis võtke julgesti ühendust meie spetsialistidega: juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits kristel.tiits@ee.gt.com ja õigusnõustaja Lee Laanemäe lee.laanemae@ee.gt.com.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.