article banner
IBR

Optimistid Euroopas, pessimistid USA-s

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Tänavu tuleb maailma majandusel rinda pista nii madalatest naftahindadest kui ka Hiina majanduskasvu aeglustumisest tulenevate tagajärgedega. Siiski on Euroopa Liidu riikide ettevõtjad oma riigi tänavuse käekäigu suhtes optimistlikud, samas kui nende USA kolleegid paistavad silma pessimistlike ootustega USA majanduse suhtes.

Auditeerimis- ja raamatupidamisettevõte Grant Thornton küsitles möödunud aasta lõpus 36-s riigis 10 000 ettevõtjat, kellest rohkem kui veerand olid käesoleva aasta majanduse väljavaadete suhtes optimistlikult meelestatud. Seejuures on tähelepanuväärne, et kuigi IMF langetas möödunud aasta lõpus 2016. aasta maailma majanduse kasvuprognoosi 3,6 protsendilt 3,4-le, on ettevõtjate optimism püsinud samal tasemel mitu kvartalit järjest. Oma ettevõtte tänavusse käibekasvu usub 44% küsitletud ettevõtjatest ja kasumikasvu ootus on veerandil ettevõtjaist. Seevastu ootused ekspordi kasvule on madalad – vaid 15% küsitletuist usub, et suudab eksporti kasvatada. 

USA ettevõtjaile teeb muret vähenev eksport

Kuid nagu juba eespool öeldud, erinevad ootused piirkonniti. Oma riigi majanduse suhtes on keskmisest veidi optimistlikumad Euroopa Liidu riikide ettevõtjad (nn optimismi indeks 38%), seevastu USA-s on ettevõtjad muutunud möödunud aasta keskpaigaga võrreldes pessimistlikumaks. USA-s on optimismi indeks kukkunud kvartaliga 74-lt protsendilt 50-le protsendile – see on 36 riigi seas suurim langus. Murelikkuse põhjusena on ettevõtjad välja toonud peamiselt tugeva dollari tõttu vähenenud ekspordi ja Föderaalreservi võimaliku seisukoha muutuse intressimäärade edasise tõstmise suhtes. Nimelt tõstis Föderaalreserv eelmise aasta detsembris esimest korda üle üheksa aasta intressimäärasid ning prognoosis, et sellel aastal tõstetakse intressimäärasid veel neljal korral. Kuid kuna sel aastal on aktsiaturud olnud tugevas languses, on hakanud kõlama arvamused, et Föderaalreserv peatab intresside tõstmise ja otsustab rahapoliitikat lõdvendada.

Aktsiaturgude langust nägime jaanuari alguses ka Hiinas. Hiina SKP prognoos käesolevaks aastaks on 6,3% ning see number on 0,5 protsendipunkti võrra väiksem 2015. aasta majanduskasvust. Aeglustuv majanduskasv vähendab muuhulgas Hiina nõudlust teistest riikidest pärit kaupade järele, mis tähendab suuremaid väljakutseid riikidele, kelle majanduse veduriks on eksport. Siiski annab maailma suuruselt teise majanduse kasvav keskklass ja kosuv nõudlus teenuste sektoris lootust, et asjad hakkavad vaikselt ülesmäge minema.

Mis takistab ettevõtteid kasvamast?

Grant Thornton uuris ka seda, milliseid tegureid nähakse ettevõtte kasvu peamiste takistajatena. Küsitletud ettevõtjad nimetasid peamise takistusena majanduslikku ebakindlust (38% vastanuist) ning kõige suurem mure oli see Brasiilia, India, Jaapani, Venemaa ja Prantsusmaa ettevõtjate jaoks.  Veerand maailma ettevõtjaist pidas peamiseks kasvu takistajaks tellimuste vähesust, umbes sama paljudele tegi muret seadusandluse jäikus ja/või sellest tulenevad piirangud.

Kuna madalad intressimäärad on finantseerimisvõimalused enamikus riikides hästi kättesaadavaks teinud, siis finantseerimise nappust kasvu takistajana ei nähta. Tõsi, on ka erandeid – 64% Kreeka ja 32% Itaalia ja Hispaania ettevõtjatest peab finantseerimisraskusi ettevõtte kasvu pidurdavaks teguriks.

Grant Thornton International Business Report (IBR) annab kord kvartalis ülevaate 36 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Ootusi 2016. aasta kohta koguti 10 000 ettevõttelt 36 riigis 2015. aasta lõpus.