article banner
Palgaarvestus

8 põhjust, miks palgaarvestus teenusena sisse osta

Autor: Anastasia Borovaja

Inimesed on ettevõtte kõige olulisem väärtus ja seepärast tuleb töösuhetesse suhtuda suure hoolsusega. Korrektsed töölepingud ja õigel ajal välja makstud palgad rajavad usaldusväärsetele töösuhetele vundamendi. Selleks, et olla kindel vundamendi tugevuses, tasub kaaluda palgaarvestuse ja töösuhetega seonduvate teenuste sisseostmist usaldusväärselt ja professionaalselt teenusepakkujalt.

Kaheksa peamist põhjust, miks ettevõtted eelistavad palgaarvestuse teenuse sisseostmist ettevõttesisesele protsessile:

1. Täpsus

Vead töötasu arvestuses võivad olla stressitekitavad ja ettevõttele kalliks maksma minna. Olenemata sellest, kas palgaarvestaja on puhkusel, koolitusel või haigestunud, peab palgaarvestus olema alati õigel ajal ja korrektselt tehtud. Teenusepakkuja valimine annab kindluse, et ka töötaja puhkuse või haigestumise korral saavad palgad õigeaegselt ja korrektselt arvestatud. Õigeaegsed palgamaksed suurendavad töötajate rahulolu. Rahulolevad töötajad on pühendunud ja aitavad Teie äril kasvada.

2. Kulude kokkuhoid

Palgaarvestuse sisseostmise üks olulisi eeliseid on kulude kokkuhoid. Olulise kokkuhoiu annab juba ainuüksi see, et ettevõttel kaob vajadus soetada kulukat palgaarvestuse programmi. Kui Te arvutate kokku tunnid, mida Teie töötajad kulutavad palgaarvestusele ning liidate sellele palgaarvestuse programmi soetamise ja inimeste koolitamise kulud, võib tulemus Teid üllatada, kui võrdlete saadud summat sellega, mida palgaarvestusteenuse pakkuja võimaldab.

3. Ligipääs tehnoloogiale

Palgaarvestuse programmi juurutamine on ettevõttele kulukas. Sageli puuduvad teadmised sellest, millist programmi eelistada. Palgaarvestusteenuse pakkujatel on ligipääs erinevatele tarkvaralahendustele ja pilveteenustele ning nad oskavad kliendi vajadustest lähtuvalt valida parima lahenduse. Teie ettevõte saab seeläbi juurdepääsu parimale tehnoloogiale ilma täiendavate kulutusteta.

4. Suurem konfidentsiaalsus, vähem riske

Nii palgaläbirääkimised kui ka töölepingutes sisalduv info peaksid jääma vaid tööandja ja konkreetse töötaja vahele. Siiski juhtub kahjuks liiga sageli, et palgainfo lekib ning see tekitab ettevõttes pingeid. Teenusepakkuja tagab oma professionaalsete töötajate ja tarkvara turvalisuse abil palgaandmete konfidentsiaalsuse. Seega vähendate teenusepakkujat kasutades oluliselt riski, et palgainfo satub valedesse kätesse.

5. Isikuandmete korrektne töötlemine

Töötasu arvestus hõlmab suures ulatuses isikuandmete töötlemist. Teenusepakkuja suudab tagada, et isikuandmete töötlemine, salvestamine, säilitamine, edastamine ja avalikustamine või hävitamine on kooskõlas kehtivate nõuetega. Grant Thornton Balticu palgaarvestuse meeskond teeb tihedat koostööd oma kolleegidega õigusnõustamisest. Anname Teile kindluse, et töötajate isiku- ja palgaandmeid käsitletakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele ning need on turvaliselt kaitstud.

6. Ekspertide kaasatus

Ettevõttesisene palgaarvestus on just nii usaldusväärne, kui usaldusväärsed on inimesed, kes seda tööd teevad. Alati on olemas risk, et kaotate mõne olulise töötasude arvestusega tegelenud töötaja ja kõik tema teadmised lahkuvad koos temaga. Koostööpartneri puhul ei pea Te kulutama aega, et uusi töötajaid koolitada või aidata neil ettevõtte palgaarvestussüsteemist aru saada. Saate olla kindel, et palgaarvestusteenuse pakkuja tagab palgaarvestuse järjepidevuse.

7. Kursisolek seadustega

Puudulikust seaduste tundmisest tulenevad vead töösuhetes võivad ettevõttele kalliks maksma minna. Selleks, et vältida vaidlusi töötajaga, tasub endale selgeks teha kõik tööõigusega seonduv ja vajadusel kasutada spetsialistide abi. Kui olete leidnud endale usaldusväärse partneri, siis annab see juurdepääsu teadmistele, mis oma ettevõttes ehk muidu puuduvad. Grant Thornton Balticu kogenud õigusnõustajad tunnevad tööõigust
põhjalikult ja tagavad selle, et ka meie palgaarvestuse meeskond oleks alati kursis viimaste seadusemuudatustega. Seeläbi tagame Teile korrektse palgaarvestuse ka muutuvates oludes.

8. Juhtkond saab keskenduda ettevõtte põhitegevusele

Palgaarvestuse sisseostmine annab ettevõtte juhile meelerahu. Ei mingit peavalu, tüli, stressi, muresid – Te saate keskenduda oma ettevõtte juhtimisele, teades, et töötasude arvestusega tegeletakse õigesti, tõhusalt ja seadustega kooskõlas. Teie ettevõtte juhtkond saab keskenduda äritegevusele ja investeerida strateegilistesse ressurssidesse, mis suurendavad väärtust ja toetavad ettevõtte kasvu.

Kui tundsite, et ülalpool toodud põhjused kõnetasid Teid ja soovite abi palgaarvestuse protsessi ümberkorraldamisel, siis võtke meiega ühendust!