Palgaarvestus

Eesti ettevõtted eelistavad palgaarvestuse sisse osta

Gaily Kuusik
Autor:
insight featured image
Contents

Üha enam Eesti ettevõtteid loobub ise palgaarvestusega tegelemisest ja nad ostavad selle teenusena sisse. Põhjuseks on nii asjaolu, et töötasu arvestus võtab palju aega ja nõuab ajakohase tarkvara kasutamist, kui ka see, et tuleb kursis olla tihti muutuvate seadustega. Lisaks ei saa tähelepanuta jätta fakti, et suurema töötajaskonna korral on palgaarvestus üsna ajakriitiline – mõne päevaga tuleb tasud arvestada, kontrollida ja välja maksta.

Töötajate jaoks on peamine, et väljateenitud palk kantaks neile kokkulepitud päeval ja õiges summas üle. Seega peab palgaarvestus alati olema õigel ajal ja korrektselt tehtud, olenemata sellest, kas palgaarvestaja on koolitusel, puhkusel või sootuks haigeks jäänud.

Palgaarvestuse teenuse sisseostmise kasuks räägibki ettevõtjate sõnul sisemise töökoormuse optimeerimine ja kulude kokkuhoid. Teenusepakkuja valimine annab kindluse, et ka töötaja puhkuse või haigestumise korral saavad palgad õigeaegselt ja korrektselt arvestatud. Grant Thornton Balticus töötab seetõttu iga kliendiga vähemalt kaks raamatupidajat, et tagada õigeaegne töötasu arvestus ka eriolukordades. Samuti nõustab meie meeskond kliente ka keerulisemates palgaarvestuse ja raamatupidamisega seotud küsimustes.

Veegi enam, suurema töötajaskonna puhul on tavapärane ka erinevate töö tasustamise mudelite kasutamine: kuupalgalised, tunnipalgalised, ületunnitöö ja öötöö tegemine, aastaboonused ja müügipõhised lisatasud ning kõikvõimalikud hübriidmudelid. Seetõttu on ka palgaarvestus aeganõudvam ja nüansirohkem, mis tähendab, et ühe raamatupidaja jaoks võib seda olla lihtsalt liiga palju.

Grant Thornton Balticus saame arvestada kliendi vajadustega ning jagada töö ära mitme meeskonnaliikme vahel, tagades, et palk saab õigeks ajaks arvestatud, kontrollitud ja töötajad kokkulepitud päeval oma tasu.

Turvalisus on ülioluline

Palgaarvestuses on üha tähtsam ka isikuandmete turvaline käsitlemine. Grant Thornton Balticu kasutatavas palgaarvestuse tarkvaras on tagatud rollide lahususe printsiip ning väljastame oma palgaarvestuse klientide töötajatele krüpteeritud palgalipikud. Kõik see annab kindluse, et töötajate isiku- ja palgaandmeid käsitletakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele ning need on turvaliselt kaitstud.

Aeg, kus palgainfot vahetati e-kirja teel, on igaveseks möödas

Henkel Balti OÜ personalijuhi Age Razumova sõnul otsustasid nad töötasu arvestuse teenuse sisse osta just seetõttu, et konfidentsiaalsus on selles valdkonnas kriitilise tähtsusega ning Grant Thornton Baltic suudab palgaarvestust teha vastavalt Henkeli rahvusvahelise kontserni turvalisusnõuetele.

Alati ajakohane

Iga seadusemuudatusega kaasneb palgaarvestusprogrammides palju kulukaid muudatusi. Ainuüksi palgaarvestuse tarkvarale võib ettevõttel kuluda aastas tuhandeid eurosid. Teenust sisse ostes ei pea tarkvara pideva uuendamise peale aega ega raha kulutama, kuna selle eest vastutab teenusepakkuja.

Samuti oleme koostöös klientidega arendanud eri liideseid, et personalitarkvarade ja palgaarvestuse tarkvara vahel liiguks info otse, ilma et andmeid peaks käsitsi sisestama. See hoiab kokku aega ja raha nii kliendile kui ka Grant Thornton Balticule ja miinimumini on viidud inimlike eksimuste oht.  

Loomulikult on Grant Thornton Balticu raamatupidajad alati kursis eesootavate seadusemuudatustega ja toetavad ka kliente muudatuste juhtimisel. Viimastest muudatustest väärivad märkimist näiteks miinimumpalga tõus, töötajate võimalus muuta oma valikud kogumispensionite süsteemis või ka pensionäride maksuvaba tulu muutumine. 
Meie Grant Thornton Balticus usume, et hea palgaarvestus algab kogenud ja oskuslikust raamatupidajast!

Meie palgaarvestuse teenuse kohta saab lähemalt lugeda siit.