hero banner
Meeli Tali-Aruväli
Auditijuht

Meeli Tali-Aruväli

Meeli on suurepärane auditijuht tänu loomupärasele täpsusele ja oskusele näha tervikpilti. Meeli leiab, et lisaväärtust loovate auditiprojektide tegemiseks on oluline hea koostöö ja aus suhtlus nii kliendi kui ka oma auditimeeskonnaga. 

Meeli tuli Grant Thornton Balticusse tööle 2020. aastal. Eelnevalt on tal pikk kogemus ettevõttest Deloitte Audit Eesti, kus ta alustas auditiassitendina tõustes seejärel auditijuhi ametikohale. Oma karjääri jooksul on Meeli osalenud väga erinevate valdkondade ettevõtete auditeerimises.

Auditijuhina kuulub Meeli ülesannete hulka lisaks ettevõtete igapäevasele auditeerimisele ka meeskonna juhendamine, projektijuhtimine, majasiseste koolituste läbiviimine, auditi kvaliteedi arendus ja  raamatupidamise osakonna toetamine igapäevastes jooksvates küsimustes.

Auhinnad ja tunnustused

  • Aasta projekt 2020
  • Aasta juht 2021
Kvalifikatsioon
  • Tallinna Tehnikaülikool, Kõrgem Majanduskool, majadusarvestuse eriala, diplomiõpe
Meeli Tali-Aruväli
Auditijuht
Meeli Tali-Aruväli
Tutvuge meie töötajatega