article banner
Naisjuhid

Naine juhtkonnas, tulemused paremad

Kuigi vanasõna ütleb, et naine laevas, laev põhjas, ei kehti see vanasõna ärimaailmas. Hiljutine uuring näitas, et ettevõtted, mille tegevjuhtkonnas on naisi, suudavad varade tootlikkuselt edestada ainult meestest koosneva juhtkonnaga ettevõtteid.

Hiljuti valmis rahvusvahelisel ärinõustamis- ja raamatupidamisettevõttel Grant Thornton analüüs „Naised äris: väärtuslik mitmekesisus“. See võttis fookusesse Suurbritannia, USA ja India börsiettevõtted sellest vaatevinklist, kuidas mõjutab juhtkonna sooline koosseis ettevõtte käekäiku. Analüüsi tulemused näitasid, et keskmine varade tootlikkus (ROA) oli kõrgem neis ettevõtetes, mille tegevjuhtkonnas on vähemalt üks naine võrreldes nende ettevõtetega, kus olid juhtkonnas ainult mehed.

Niisiis, vaatluse alla võeti kolme riigi börsiettevõtted ning igal pool olid tulemused sarnased. USA Standard & Poors 500 börsiindeksisse kuuluvate ettevõtete juhtkonnad, kus oli ka naisi, edastasid tulemustega oma mehiseid rivaale 2 protsendiga. Suurbritannia FTSE 350 börsiindeksisse kuuluvate ettevõtete puhul oli vahe 0,5% ning India CNX 200 puhul 0,9%.

Saamata jäänud tulu moodustab 3% USA ja Suurbritannia SKP-st

Protsentides tundub erinevus tilluke, kuid rahanumbrites on erinevus suur. Alternatiivkulu (ehk saamata jäänud tulu, kuna ressursse ei kasutatud paremini) on USA börsiettevõtete puhul 567 miljardit dollarit, Suurbritannia ja India börsiettevõtete puhul vastavalt 74 ja 14 miljardit dollarit. Nii USA kui ka Suurbritannia sisemajanduse kogutoodangust moodustavad need numbrid umbes 3%. 

Grant Thorntoni maksuvaldkonna juht Francesca Lagerberg nentis, et analüüsi tulemus näitab selgelt, et ettevõtted, mille juhtkond koosneb ainult meestest, sulgevad osa oma kasvupotentsiaalist. Samuti on mõlema soo esindajatest koosnevates juhatustes otsuste kvaliteet parem. „Ainult meestest koosneva juhatusega ettevõtetes on alternatiivkulu suur, sest nad on minevikku kinni jäänud. Paralleeli võib tuua maailmaga, mis kasutab seni lõviosas fossiilseid kütuseid, kuid jääb seetõttu tulevikus hätta. Kui me praegu ei tegutse, siis on tulevikus probleemide lahendamine veelgi keerulisem, sest need süvenevad.“

Investorid peaksid murelikuks muutuma

Lagerberg rõhutas, et analüüsiti vaid kolme riigi börsiettevõtteid, kuid kui tulemusi laiendada kogu ettevõtlusmaastikule, on pilt veelgi süngem. „Kui ettevõtted ise muudatusi ei algata, peaks see murelikuks tegema nende investorid, sest investorid jäävad ilma potentsiaalselt suurest tulust.“

Läänemaailmas kiputakse soolist võrdõiguslikkust ettevõtluses taga ajama ka kvootide abil. Mine tea, kas see just kõige õigem tee on, kuid Grant Thorntoni analüüsi tulemused näitavad tõesti, et naiste palkamine ettevõtte juhatusse on majanduslikult kasulik.

Rahvusvaheline ärinõustamise  ja raamatupidamisettevõte Grant Thornton analüüsis uuringu „Naised äris:  väärtuslik mitmekesisus“ jaoks ettevõtteid, kes on esindatud S&P 500, FTSE 350 ja CNX 200 börsiindeksites. Analüüsiti ettevõtte ROA ja juhtkonna soolise koosseisu seoseid.

Artikkel ilmus ajakirjas Raamatupidamise Praktik detsembris 2015.