article banner
Põlvkondade vahetus

Eesti ettevõtjad annavad teatepulga üle uuele põlvkonnale

Autor: Raili Ilves

Eestis sai ettevõtlus teatud valdkondades varem alguse, kui jõudis kehtima hakata 1989. aastal vastu võetud ettevõtteseadus. 1990. aastaks oli registreeritud umbes 500 riiklikku väikeettevõtet ja 2000 kooperatiivi, kus töötas 4% tööjõust.

Lihtne matemaatika ütleb, et toona startinud ettevõtteil on nüüdseks enam kui 30 aastat staaži. Kuid kas ja kui tihti võetakse igapäevaste äritoimetuste kõrvalt aega, et vahetada võtmeisikutega mõtteid ettevõtte arengu ja strateegia teemadel? Tavaliselt vastavad ettevõtjad seepeale, et põhitegevus võtab iga päev nii palju aega ja energiat, et paaritunniseks aruteluks on raske leida täiendavat ressurssi.

Aitame Teil tulevikuplaanid läbi mõelda

Grant Thornton Balticu võimuses pole küll ettevõtjatele aega juurde anda, kuid saame pakkuda ühe nutika lahenduse, mis aitab aega mõtestatumalt kasutada ning ettevõtte tulevikuplaanid ja strateegia läbi mõelda.

Grant Thornton on koostöös Oxfordi ülikooliga välja töötanud kahetunnise struktureeritud vestluse vormi, mil nimeks 6-box. Nagu nimigi ütleb, keskendume kuuele teemale, arutades mh omanike vara väärtuse kasvatamise, juhtide ja talentide kaasamise ning äritegevuse optimeerimise teemadel. Need on praegu enamiku ettevõtete valukohaks. Samuti räägime äri mõjutavatest regulatsioonidest, kasvu rahastamise võimalustest ja ettevõtte üldistest strateegilistest eesmärkidest. Vestluse käigus paneme koos paika prioriteedid, märgime üles mõttevahetuses välja pakutud lahendused ning anname ettevõtjale kokkuvõtliku raporti, millega tööd jätkata. 6-box intervjuu aitab mõelda kastist välja!

6-box vestlust kasutatakse Grant Thorntoni võrgustiku ettevõtetes enam kui 80 riigis.

Räägime minevikust, olevikust ja tulevikust

Nagu eespool mainitud, startis Eestis ettevõtlus enne, kui jõuti vastav seadus vastu võtta, ja tol ajal aktiivselt äritegevusega alustanud ettevõtjad on praeguseks jõudmas eluetappi, kus pole patt mõelda vabamast ajagraafikust ning hobide harrastamisest.

Aga kõik vajab planeerimist, läbimõtlemist ja ettevalmistust. Seda ei vaja ainult pereettevõtjad, vaid kõik ettevõtjad – mis on minu unistused ja kuidas ettevõttega edasi toimida?

Ka siin panid Grant Thorntoni spetsialistid Oxfordi ülikooli teadlastega pead kokku ja mõttetöö tulemusena valmis vestlusvorm Owners Room. Owners Room on omal kohal, kui plaanitakse ettevõte või selle osa müüa, kaasata uus investor, ettevõte restruktureerida või juhtimine järgmisele põlvkonnale üle anda. Tegemist on strateegilise vestlusega, mille käigus omanik(ud) mõtisklevad mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Arutelutoas leiab firmaomanik aja ja koha selleks, et mõelda kriitiliselt oma rolli üle ning sõnastada enda eesmärgid selgemalt.

Selleks, et jõuda selgusele, mida Teie ettevõte või Te ise vajate, tulge meiega vestlema.

Grant Thornton Balticus töötavad kogenud nõustajad, kes saavad aidata paljudes küsimustes.

Meie klientide seas on nii väikeseid kui ka suuri ettevõtteid, nii Eestis tegutsevaid ärisid kui ka rahvusvahelisi korporatsioone.

  • Õigusnõustamine
  • Maksunõustamine
  • Ärinõustamine
  • Finantsnõustamine
  • Ostu- ja müüginõustamine
  • Riskijuhtimine ja siseaudit
  • Andmekaitsealased teenused
  • Raamatupidamine
  • Audit

Ootame ettevõtjaid külla nii Tallinna kui ka Tartu kontorisse.