article banner
Ärinõustamine

Äriplaan kui ettevõtte selgroog

Autor: Raili Ilves

„A bank is place that will lend you money if you can prove that you don’t need it.” (Bob Hope)

Just selline peab olema ettevõtte äriplaan – nii ulatuslik, põhjalik, usaldusväärne ja samavõrd realistlik, et finantseerijal, investoril, koostööpartneril või toetusmeetme andjal tekib iseeneslik soov äriplaanis kajastatus osaline olla.

Äriplaani koostamiseks on erinevaid põhjuseid ning ka sihtgrupid võivad olla erinevad. Äriplaane koostatakse ettevõtlusega alustades või äri laienedes, uue teenuse või toote turule toomisel, ning kaasates investorit või finantseerijat oma strateegia elluviimiseks. Samuti tuleb ette olukordi, kus koostööpartnerile on vaja anda ülevaade oma tegevusest ja finantsidest (sh prognoosidest), et oma äriideed parimal viisil realiseerida. Võttes arvesse praegust kriisisituatsiooni, on põhjalik äriplaan ettevõttele vajalik ka riigi erinevate toetusmeetmete taotlemisel või pangas kehtivate krediidikohustuste tingimuste läbirääkimisel.

Äriplaani koostades tuleb lähtuda selle lugejast

Sihtgrupist tuleneb äriplaani rõhuasetus ja kõnetamisviis, aga ootus äriplaani struktuurile on kõigil osapooltel sarnane. Äriplaani kirjutades võiksid sihtgrupp ja soovitud tulem olla pidevalt mõtteis, kuna see mõjutab sisu ja stiili.

  • Äriplaan peaks sisaldama põhjalikku toote või teenuse kirjeldust, objektiivset turu ja ettevõtte enda võimekuse, tugevuste-nõrkuste ning keskkonna analüüsi, samuti strateegiat koos tegevusplaaniga selle elluviimiseks. Investori või finantseerija leidmisele avaldab positiivset mõju see, kui ettevõtte võtmeisikud on oma valdkonnas tuntud ja kompetentsed.

  • Äriplaanis on mõistlik välja tuua majanduskeskkonnast tulenevad tegurid, mis ärile mõju avaldavad ning vähem võiks keskenduda üldisele majanduse olukorra kirjeldamisele. Äriplaani lugeja soovib teadmist või tunnetust, et ettevõtja on enda jaoks läbi mõelnud erinevad riskid ja võimalused ning on olemas reaalselt teostatav tegevusplaan.

  • Äriplaanis on kandev roll finantsprognoosil: rahavoog, kasumiaruanne ja bilanss. Teatud juhtudel ootab äriplaani lugeja prognoose järgmise kolme aasta kohta, aga enamasti järgmiseks viieks aastaks. Finantsprognoosid peaksid olema pigem realistlikud kui ülemäära optimistlikud (näiteks ei põhine varasemal tulemuslikkusel ning ei arvesta üldist majanduskeskkonda). Oluline on ka finantsprognooside detailsus, mis aitab hiljem kõigil osalistel jälgida eesmärkide täitmist ning hinnata ootuste ületamise või eesmärkide mittesaavutamise korral põhjuseid.

Äriplaan kui teejuht eesmärkide saavutamiseks

Äriplaane ei koostata ainult rahastuse leidmiseks, vaid seda kasutatakse ka ettevõttes juhtimisvahendina. See on teejuht ettevõtte eesmärkide täitmise hindamisel. Äriplaan peaks olema iga ettevõtte selgroog ehk iga äritegevus peaks algama äriplaani koostamisega, milles on kõik võimalused ja stsenaariumid ilma emotsioonideta läbi mõeldud. Algselt ideaalse plaanina tunduv idee võib osutuda pärast põhjalikku analüüsi ebaefektiivseks või suisa kahjumlikuks.

Äriplaani võib koostada ettevõtja ise, sest internetist ja teistest allikatest leiab nii juhendeid kui ka ettevalmistatud vorme. Tõeliselt väärtust loova äriplaani koostamiseks on kasulik kaasata äri- ja finantsnõustamise eksperte, kes varasemale kogemusele toetudes aitavad koostada äriplaani, mis on usaldusväärne ning vastab rahvusvahelistele standarditele. Lisaks omavad eksperdid valdkonnapõhiseid turuülevaateid ning kaasates teiste valdkondade spetsialiste (nt maksu- ja juriidilised nõustajad), on nad ettevõtjale asendamatuks partneriks.

Koostöös valmib äriplaan, mis vastab nõudlikumagi lugeja ootustele. Kogenud finantsnõustajad nõustavad ja koordineerivad vajadusel ka suhtlust finantseerija, koostööpartneri või potentsiaalse investoriga.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie finantsnõustamise teenuste võimalustest.