Persoonilugu

Anastasia Borovaja: “Töötan meeskonna ja klientide rahulolu nimel!“

Autor:
Kadri Penjam
insight featured image
Grant Thornton Balticu partner, raamatupidamise valdkonna juht Anastasia Borovaja on juba üle kümne aasta töötanud selle nimel, et igapäevatööd tehes pakkuda klientidele unustamatut kliendikogemust, kvaliteetset teenust ja olla ühtlasi valdkonna töötajatele atraktiivne tööandja.
Contents

Lääne-Virumaal Tamsalus sündinud ja kasvanud, on särtsaka temperamendiga Anastasia juba varajasest lapsepõlvest püstitanud endale eesmärke ning neid seejärel täitma asunud. Tema kinnitusel saab kõik alguse ideest ning julgusest katsetada – ja seda on tal jagunud.

Loo iseendale võimalusi

Täna ladusat eesti keelt kõnelev Anastasia alustas oma kooliteed aga hoopis venekeelses haridussüsteemis. Nimelt käis ta esimesed viis klassi Tamsalus hoopis venekeelses koolis. Ise eesti keelt väga ladusalt mitte oskamata otsustas südikas tüdruk aga ühel hetkel, et ta soovib minna oma haridusteed 6. klassi jätkama üle kohalikku eestikeelsesse kooli. Tegelikult oli põhjus proosaline – kuna lähim venekeelne keskkool asus Tapal ja sinna ei soovinud tüdruk sugugi minna, häälestas ta ennast juba poole põhikooli pealt ringi ning otsustas eestikeelse hariduse kasuks juba varem.

Mõte idanema pandud, tegi Anastasia selle ka otse loomulikult teoks. „Täna võin öelda, et õpetajad ja kogu uus koolipere olid väga toetavad ning nõnda elasin üpris kiiresti uude keskkonda sisse ja ka eesti keeles õppimine sai loomulikuks elu osaks,“ tõdeb Anastasia täna, meenutades tollast aega.

Peale põhikooli lõpetamist tekkis aga uus eesmärk – tulla Tallinnasse gümnaasiumi. Täpsemalt seadis Anastasia sammud Tallinna Inglise Kolledžisse katsetele. Südikas tüdruk lasi isal end Tallinna sõidutada ning läks proovima, kuidas katsetel läheb. Sellest päevast on tal aga meenutada veel üks oluline kohtumine: nimelt tutvumine hilisema hea sõbrannaga, kes samuti polnud Tallinnast.

Üheskoos sai kokku lepitud, et kui kooli sisse saadakse, siis minnakse koos edasi. Nii ka läks ning nõnda sai sügisel kahekesi korter üüritud ja gümnaasiumiellu sukeldutud. „Tegemist on tänaseni minu jaoks olulise sõbrannaga, kellega ehk nii tihti kui tahaks kohtuda ei õnnestu, kuid üheskoos elatud aastad pealinnas ning meenutused tollasest ajast on loonud ühise tugeva sõpruse aluse,“ kinnitab Anastasia täna tagasi vaadates.

Peale Tallinna Inglise Kolledži lõpetamist suundus Anastasia edasi aga hoopis Denim Dreami klienditeenindajaks. „Esmalt oli tegemist minu jaoks suvetööga, kuid juhtus hoopis nii, et jäin Põldma Kaubanduse AS-i tööle viieks pikaks aastaks. Tegemist oli lihtsalt nii huvitava ja arenguid pakkuva ettevõttega, et ei saanud seal pakutavast loobuda,“ lisab ta. Lisaks asus Anastasia paralleelselt tööga ka Tallinna Tehnikaülikooli majandust õppima ning see on andnud talle hea põhja edasises tööelus.

Nauding ettevõttesisestest arengusvõimalustest

Põldma Kaubandus AS-is töötades viis aga üks asi teiseni ning ettevõttesisesed arenguvõimalused pakkusid nii suurt naudingut, et Anastasia jõudis järgnevate aastate jooksul teha ära paljut. „Mulle meeldis ja meeldib selle ettevõtte puhul see, et ollakse klienditeenindusele orienteeritud, igal sammul tehakse kõik kliendi heaolu nimel. Nõnda liikusin oma töises elus klienditeenindaja ametikohalt peagi kaupluse juhataja, seejärel ostujuhi ja hiljem ka ostuosakonna juhi kohale.

Sain palju reisida ning kohtuda oma töö käigus meeletult paljude huvitavate inimestega,“ lisab Anastasia täna. See tähendas ühtlasi seda, et ta tõusis oma noorest east hoolimata karjääriredelil jõudsalt ning tundis ühel hetkel, et kui soovib mõnes teises valdkonnas midagi saavutada, siis on viimane aeg sellelt karussellilt maha astuda.

Ettevõtte areng oli nende viie aasta jooksul samuti kiire: kui aastatel 2004-2009 oli Denim Dreamis alguses vaid 12 kauplust, siis hiljem juba 40 kauplust. „Rõivaäri kui valdkond meeldis mulle tollal tohutult ja olin oma töö juures suure õhinaga,“ lisab Anastasia meenutades. Siiski otsustas ta ühel hetkel – kui tegelikult mingisugust uut väljakutset veel silme ees ei olnud – astuda rongilt maha ja võtta lihtsalt enda jaoks aega.

Kaks kätt taskus – uute võimaluste ootuses

Nõnda mööduski, võib öelda, et pool aastat Anastasiale lihtsalt puhates, end täiendades ja inspiratsiooni otsides. Kuni ühel hetkel ütles elukaaslase ema, et tead, Anastasia, meil on ettevõttes audiitori assistendi ametikoht vaba – kas sa ei tea kedagi, keda see väljakutse võiks kõnetada? Ja kui Anastasia lasi silme eest läbi kõik tuttavad-sõbrannad, kellele selline väljakutse võiks huvi pakkuda, siis tegelikult sai lõpuks tehtud otsus, et ta läheb käib ise vestlusel ära. Nõnda sai tehtud ja ülejäänu on juba ajalugu.

„Võin ausalt tõdeda, et tol ajal puudus mul täielikult varasem kokkupuude raamatupidamise ja auditeerimise valdkonnaga. Nõnda oli töö käigus õppida palju, kuid ju siis Mati Nõmmiste ja Janno Greenbaum, kes töövestluse läbi viisid, nägid minus potentsiaali. Olen neile selle võimaluse eest väga tänulik,“ lisab ta.

Nõnda saigi Anastasiast 2009. aasta detsembris, vahetult enne hooaja algust, Rimessis auditeerimise valdkonna assistent. See tähendas ühtlasi seda, et ta sukeldus kohe projektidesse ja algas intensiivne õppimine. „Töö käigus oli erialane vene keel äärmiselt oluline ning lisaks sellele, et numbrid ja Excel tuli valdkonnapõhiselt selgeks saada, pidin erialast vene keelt kiiresti endal lihvima. Samas sulandusin tiimi kergesti, eks oma osa oli ka sellel, et Janno toetas ja juhendas mind igati ja sain alati kolleegide poole küsimustega pöörduda,“ lisab Anastasia.

Sellel ametikohal sai omandatud suur pilt ning tehtud endale selgeks raamatupidamise sisu. „Võib öelda, et kolm aastat möödus auditis kiirelt – olin lõpuks projektijuhi rollis. Aja möödudes, 2013. aastal sai sealt edasi liigutud raamatupidamisteenuste juhiks. Seal sai minu ülesandeks kaardistada senised tööprotsessid, rõõmud ja murekohad ning tegeleda edasi protsesside arendamisega. Minu alluvuses töötas lõpuks umbes paarkümmend raamatupidajat. Seega vastutasin nii meeskonna kui kliendiportfelli eest,“ lisab ta.

Mis on teda aga nii kaua samas ettevõttes hoidnud?

Tänaseks on 8 aastat möödunud ja siiani on Anastasia leidnud ettevõttes endale sobivaid väljakutseid. „Eks ikka meeskond ja huvitav töö on olnud need, mis pannud sinna jääma. Lisaks muidugi see, et valdkonnas on tööprotsessid muutunud, minu meeskonda on kümme inimest aja jooksul lisandunud. Tehnoloogiline areng ja tarkvaralised muutused on aga töö tehnilist poolt muutnud. Kõik see on loonud rahulolu oma tööst,“ lisab ta.

Samuti tõdeb Anastasia, et tema jaoks on alati olnud oluline nii kolleegide kui klientide rahulolu. „Oleme tähelepanu pööranud kliendipoolsetele nõuetele teenusel – et protsessid oleksid loogilised, arusaadavad ja selgelt dokumenteeritud. Olulist rõhku pöörame kvaliteedikontrollile. Mis on veel oluline – et meeskond tuleb muudatustega kaasa. Kui kliendid saavad ülihead kliendikogemust ja teenust ning meie pingutused kannavad vilja, oleme kõik rahul. Töötame selle nimel järjepidevalt.“

Teenuse sujuvuse alla käib ka meeskonnas toimuvate vahetuste järelkaja. „Sujuvad inimeste vahetumised meeskonnas on kliendikogemusele tuginedes olulised. Oleme oma töös lähtunud sellest, et ükskõik mis toimub ettevõttes, siis läbipaistev muutus ja kontrollprotseduurid, teabe kättesaadavus kolleegidele – kõik see on oluline.

Kvaliteedijuhtimise üheks suurimaks väljakutseks on see, kuidas teha tööd nii, et teadmised ei oleks vaid ühe inimese kanda. Teenuse jätkamine on oluline ükskõik mis olukorras – on põhjuseks siis kellegi lahkumine meeskonnast, haiguslehel viibimine või kasvõi puhkuseasendus. Oleme seadnud endale eesmärgiks, et meeskond saaks puhata ja samas oleks kõik kliendi jaoks jätkuvalt korrektne teenuse osas. Töötajad peavad olema õnnelikud ning selle eelduseks on töö- ja eraelu tasakaal,“ tõdeb Anastasia siinkohal.

Meeskond – edu võti

Mida hindab Anastasia aga oma kolleegides ning millises ettevõttes on hea tegutseda?

„Minu jaoks on alati olnud oluline see, milline on ettevõtte kultuur ja viljelejad. Hindan, et inimestele antakse tegutsemisruumi, neid usaldatakse. Abi ja nõu küsimine on tervitatav, kuid otsuseid lastakse töötajatel endil teha. Sellest lähtuvalt tunnen, et mulle sobivad meeskonnamängijad kolleegid. Pean peamiseks, et meie väärtused klapivad, mis ei pea tingimata tähendama, et alati kõiges ühel meelel oleme."

"Usun, et tehnilised oskused on omandatavad, aga inimlikud väärtused jäävad. Meeldivad avatud ja lahendustele suunatud mõtlemisega inimesed – soov ühiselt tegutsemiseks ja hea kommunikatsioon on oluline eduka töö toimimiseks,“ põhjendab Anastasia kolleegidest rääkides, lisades, et teenusel põhinev töö ei ole kindlasti kergete killast.

„Töö sobib neile, kes rutiini taluvad, kuid on samas alati valmis ootamatusteks. Siinkohal võib öelda, et „Teeme ära“ suhtumine on oluline,“ lisab Anastasia. Ka muredest rääkimist peab ta oluliseks. „Usaldus ja turvatunne minu suhtes ja ka meeskonna sees on minu jaoks olulised,“ lisab ta, tõdedes, et iga-aastaselt kogutakse ettevõttes ka anonüümset tagasisidet ning siis on võimalik oma muredest ja rõõmudest samuti märku anda.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et teenuse puhul peab nautima suhtlemist, olema uudishimulik ning ühtlasi uute olukordade järgi janunema. Selles töös on küll vahel ka nokitsemist, kuid midagi uut peab samuti meeldima.

Vaba aeg – võimalus akusid laadida

Kuid ka Anastasial endal on elu väljaspool töid ja tegemisi. Kuidas ta ise vaba aega veedab ning akusid laeb? „Tõepoolest, tasakaalu hoidmine on ka mulle endale oluline. Pean saama tegeleda asjadega väljaspool raamatupidamisvaldkonda – see on minu jaoks vaimne puhkus.“
Siinkohal tõdeb Anastasia, et füüsiline enese liigutamine on kindlasti üks osa, milleta ei saa. „Vahepeal mängisime elukaaslasega aktiivselt golfi,“ toob ta näite. Mis golfi juures Anastasiale meeldib – tegemist on intellektuaalse mänguga ning kui seda mängida, siis lisaks füüsisele peab ka vaim mängu juures olema.

Samuti avastas ta mingil hetkel enda jaoks tennise. „Selles mängus on jällegi oluline kiire reaktsioon, mida hindan. Kindlasti on minu jaoks oluline kodu ja perega koos olemine – käime näiteks Kadriorus palju jalutamas üheskoos. Oleme koos elukaaslasega lisaks veel toidugurmaanid. Kokkame palju ise ning vaatame kokasaateid, kust ammutame uut inspiratsiooni.

Väga tähtsal kohal meie elus on Saaremaa maakodu – selle puhul ei osanud küll kunagi aimata, et sinna päris kolime nagu nüüd koroona-ajal juhtunud on, kuid siiski. On olnud uskumatu nauding, et oleme saanud maakodu täiesti enda järgi kujundada ning nõnda on maja renoveerimine võtnud suurema osa meie vabast ajast. „Vahel on lihtsad tegevused olulised ning äärmine nauding näha koheselt ka oma töö tulemust, muutust,“ lisab Anastasia. Ka vana armastus rõivamaailma vastu ei ole siiani kadunud. Kui tekib kihk midagi luua – õmbleb endale ja lapsele.

Tööd saab teha kõikjalt

Tagasi raamatupidamise juurde tulles, siis Anastasia tõdeb, et koroona ajal on paratamatult toimunud kõikjal valdkondades mõtlemise muutus. „Koroona-aja alguses oli meil tegelikult juba ammu kodukontor lubatud. Kogu ettevõtte töö oli juba eelnevalt korraldatud nii, et kõike saaks teha distantsilt.

Teamsi kaudu on võimalik kõik vajalik teha ära, kuid füüsilist kohtumist eeldavad traditsioonid ja tööüritused – see on see, mida ei saa hetkel kollektiivina endale lubada ja millest tuntakse eelkõige puudust. Vahetu suhtlus on oluline ning seda ei asenda miski. Tean, et igatsetakse tiimitunnet tagasi. Võib öelda, et mured ei ole tööalased, vaid sotsiaalsed. Vahetu suhtlus on oluline nii meeskonnale kui juhile,“ lisab ta.

Aja jooksul on aga Anastasia ise pidanud tehnilise poole pealt raamatupidamisvaldkonnas oluliseks seda, kuidas optimeerida tööle kuluvat aega, lihtsustada ning parandada raamatupidaja ja kliendi omavahelist koostööd. „Raamatupidaja väärtuslik aeg võiks ideaalis pigem kuluda kliendiga suhtlemisele kui andmete töötlemisele. Olime pikalt meile sobiva raamatupidamistarkvara otsinguil. Olgugi, et uue tarkvara arendamine ei olnud meie esimene valik, kaaludes erinevaid poolt ja vastuargumente, otsustasime siiski uue tarkvara kasuks.“ Ideest on tänaseks sündinud lahendus Acclouding.

Acclouding on loodud eelkõige raamatupidamisbüroo vajadusi arvesse võttes ning annab büroo juhile hulganisti võimalusi oma kliendiportfelli haldamiseks. Paindlik õiguste haldus laseb töid erineva tasemega töötajate vahel jagada ning ühtlasi on võimalik ka klienti oma ettevõtte raamatupidamisse kaasata. Liidestused pankadega, e-arvete võimekus ning ka PDF-arvete digiteerimine ühes lahenduses ilma täiendavate lisakuludeta võiks olla iga raamatupidaja minimaalne ootus oma peamisele töövahendile. „Lisaks oleme rõõmsad, et Accloudingu kasutamine on intuitiivne ja kergelt õpitav nii raamatupidajale kui ka kliendile, mis teenuse puhul kahtlemata väga oluline,“ tõdeb Anastasia.

Täiendamine – edu võti

Ühtlasi on raamatupidaja töös oluline enesetäiendamine. „Meie ettevõtte koolituskava on mitmetahuline ning arvestab meie inimeste vajaduste ja ettepanekutega. Iseenesestmõistetavad on regulaarsed erialased koolitused, kuid pöörame tähelepanu ka muule. Kliendikogemus, enesejuhtimine või töö korraldamine kodukontoris on vaid mõned meie koolituskalendris pakutust. Endale on väga südamelähedane raamatute lugemine - lugerist raamatute lugemine sisustab näiteks hästi Tallinna ja Saaremaa vahelised kolmetunnised sõidud kõrvalistujana. Muidugi jälgin ka mitut blogi, kuulan podcaste ning osalen konverentsidel ammutamaks uusi ideid ja teadmisi nii inimese, kolleegi, nõustaja kui juhina arenguks,“ on Anastasia sõnul elukestev õpe ülioluline.

Lähiaja eesmärkidest on tema suureks sihiks jätkata tööd Accloudingu arendamisega, keskendudes tarkvara lokaliseerimisele lisaks Eestile ja Leedule ka Lätis.

Olemasoleva teenuse sees on Anastasia sõnul kaks suuremat väljakutset – krüptovarade raamatupidamine ja palgaarvestusteenuse edasiarendus. Esimese puhul vajavad lahendamist mitmed erialased küsimused ning tõlgendamise kohad ja ka tehnoloogiline tühimik krüptovaldkonnas tegutsevate ettevõtjate raamatupidamiseks vajab täitmist. Samas teise puhul soovitakse parandada just pehmet poolt – täiustades töötaja kui palgaarvestusteenuse lõpptarbija kogemust kogu palgaarvestusprotsessis. „Igapäevaselt aga tuleb panustada sellesse, et meil töötaksid rahulolevad inimesed. Peame oluliseks meie inimeste soove ja eesmärke ning soovime hoida oma meeskonda. Meile on oluline, et inimesed oleksid motiveeritud ja tahaksid meiega jääda ka siis, kui kiire arenguaeg on juba möödas,“ on inimestest hoolimine Anastasia jaoks äärmiselt tähtis.

Anastasia Borovaja soovitused raamatupidajatele:

  • Leia üles need Sinu inimesed – nendega koos on kulgemine läbi (töö)elu toredam
  • Suured eesmärgid jaga väiksemateks etappideks – nii koged edu tunnet juba teel suure eesmärgi poole!
  • Ole uudishimulik – loe, uuri, küsi
  • Ole avatud uutele ideedele, tehnoloogiatele
  • Rõõmusta ka ebaõnnestumiste üle – need õpetavad!
  • Hooli endast ja inimestest enda ümber

Kadri Penjami artikkel ilmus ajakirjas Raamatupidamise praktik aprillis 2021.

Fotod: Meeli Küttim