hero banner
Riin Stamm
Tallinn, Eesti

Riin Stamm

Riskijuhtimisteenuste juhtiv nõustaja

Riinu kogemusel aitab siseaudit kaasa sellele, et organisatsiooni jaoks olulistes valdkondades on riskid tuvastatud ja hinnatud ning ettevõte liigub seatud eesmärkide suunas.

Riin on pikaajalise kogemusega siseaudiitor ning tema kliendid on peamiselt Finantsinspektsiooni ja Rahapesu Andmebüroo järelevalve all olevad finantssektori ettevõtted. (nt makseasutused, krediidiandjad- ja -vahendajad, investeerimisühingud, väikefondivalitsejad, virtuaalvääringu teenuse pakkujad). Lisaks siseaudititele on Riinul varasem kogemus finantsauditite ja maksukontrollide tegemisel. Riinul on sertifikaadid, mis võimaldavad siseauditi teenust pakkuda nii era- kui ka avalikus sektoris: CIA – atesteeritud siseaudiitor, CGAP-sertifikaat – sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor ja ASSA-sertifikaat – avaliku sektori üksuse siseaudiitor. 

Auhinnad ja tunnustused

  • Parim kliendikogemus 2020
Kvalifikatsioon
  • Tartu Ülikool, psühholoogia (BA)
  • Tartu Ülikool, majandusteadus (BA)
  • Tartu Ülikool, majandusteadus, rahandus ja majandusarvestus (MA)
Riin Stamm
Riskijuhtimisteenuste juhtiv nõustaja
Riin Stamm
Tutvuge meie töötajatega