Üritus on lõppenud. neljapäev, 25. november 2021

Uuringud näitavad, et väärkäitumisest teavitamine ehk vihjeandmine on üks tõhusamaid viise pettuste, rikkumiste ja muude väärkäitumiste avastamiseks. Tõhusa ennetus- ja väärkäitumisest teavitamise süsteemi ülesehitamisel peab juhtkond pakkuma töötajatele tuge väärtuste järgimisel, kaitsma töötajaid tagakiusamise eest ning seeläbi julgustama vihjeandjaid väärkäitumisest teada andma.

Nii Eestis kui ka teistes EL-i liikmesriikides peavad asutusesisesed väärkäitumisest teavitamise kanalid olema sisse seatud enam kui 250 töötajaga era- ja kõikides avaliku sektori organisatsioonides hiljemalt 2021. aasta 17. detsembriks. Väiksemates, 50–249 töötajaga erasektori ettevõtetes on aega 2023. aasta 17. detsembrini.

Kutsume Teid tasuta nõustamishommikule, et saaksite end kurssi viia pettuste ja muude väärkäitumiste avastamiseks mõeldud süsteemi loomisega ja sellele esitatavate nõuetega.

Millest räägime?

Tutvustame, millist kasu saab ettevõte väärkäitumisest teavitamise süsteemist ja kuidas seda süsteemi ettevõttes luua. Samuti räägime, mis on väärkäitumine, kes on teavitaja, mis on vihjeliin, kuidas vihjeid menetleda ja tagada vihjeandjale kaitse.

Keda ootame osalema?

Ettevõtete eri tasandite juhte, kes vastutavad vihjeliini loomise või vihjete menetlemise eest või on huvitatud sellise süsteemi loomisest oma ettevõttes.

Esinejad

Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor

Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).

Kristel Tiits
Partner, õigusnõustamise valdkonna juht

Kristel tuli Grant Thornton Balticusse õigusnõustajana tööle 2008. aastal. Peagi sai temast juhtiv õigusnõustaja ja alates 2021. aastast juhib Kristel kogu õigusnõustamise valdkonda. Alates juulist 2022 on Kristel Tiits Grant Thornton Balticu partner. Kristeli põhivaldkond on töö- ja ühinguõigus. Ta on kursis tööõiguse kõige peenemate nüanssidega, alates töövaidluste lahendamisest ja lõpetades isikuandmete kaitsega ning ta oskab nõu anda nii suurtele rahvusvahelistele kontsernidele kui ka mikroettevõtetele. Ühinguõiguse valdkonnas tegeleb ta ettevõtete restruktureerimise ja omandamiste nõustamisega.

Registreerumiseks palun täitke registreerumise vorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500.

Osalejatele saadame veebiseminari lingi päev enne nõustamishommiku toimumist.

Soovite olla kursis meie uudiste ning tulevaste koolituste ja seminaridega?