article banner
Õigusnõustamine

Võlgnikud ei pea lähikuudel pankrotiavaldusi esitama

Autor: Aet Sallaste

Jõustus pankrotiseaduse muudatus, millega peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja kulgemine koroonaviirusest tingitud eriolukorra ajaks ja kaks kuud pärast selle lõppu.

Kehtiva õiguse kohaselt on juriidilise isiku juhatus kohustatud esitama kohtule pankrotiavalduse 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest. Selle kohustuse rikkumisega kaasneb juhatuse liikme isiklik vastutus. 

Jõustunud seadusemuudatuse kohaselt peatub selle tähtaja kulgemine eriolukorra ajaks ja kaheks kuuks pärast eriolukorra lõppu.

Võlgnik võib enda pankrotiavalduse esitada

Seadusemuudatusega ei piirata võlgniku õigust enda pankrotiavaldus esitada. Seaduseelnõu koostajad leiavad, et pankrotiavalduse esitamist on siiski mõistlik edasi lükata vaid juhul, kui on reaalsed väljavaated, et olukorra stabiliseerumisel, riigi abimeetmete või hilisema saneerimis- ja ümberkorraldustegevuse tulemusel on võimalik tegevusega jätkata.

Keda pankrotiseaduse muudatus puudutab?

Muudatus puudutab kõiki isikuid, kellel on kohustus esitada pankrotiavaldus. See mõjutab kõiki ettevõtjaid, st nii ühinguid kui ka sihtasutusi. Muudatuse eesmärk on anda koroonaviirusest tingitud kriisi ajal makseraskustesse sattunud ettevõtjatele hingamisruumi eriolukorraga kohanemiseks ja ellu jäämiseks.

Pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja kulgemise peatumist rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. märtsist 2020, mil valitsus kuulutas välja eriolukorra. Pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja peatumine lõpeb, kui eriolukorra lõppemisest ehk 17. maist 2020 on möödunud kaks kuud.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.