article banner
Kriisijuhtimine

Mil moel mõjutab uus olukord raamatupidamist ja auditeerimist?

Mart Nõmper Mart Nõmper

Kaugtöö on tulnud ja jäänud ning elab tänu koroonaviirusele üle uuestisündi. Audiitorid, raamatupidajad ja teised valgekraed on viimasel ajal peaasjalikult kodukontorites töötanud ja kuigi alguses oli kõik harjumatu ja imelik, siis elu on näidanud, et inimesed on väga kohanemisvõimelised ning saavad päris hästi hakkama. Igatahes on oodata, et järjest rohkem auditeid ja raamatupidamisarvestust tehakse ilma füüsiliselt kokku saamata.

Kuidas see on meid mõjutanud ja mida on lähiajal veel oodata?

Viimased trendid näitavad meile kolme olulist muutust.

  1. Ettevõtted keskenduvad põhitegevusele, kõrvaltegevused lõpetatakse, uued, sageli oportunistlikumad projektid lükatakse edasi. Samas vaadatakse üle alles jäävate tegevuste osutamise mudelid, sest see, mis tõi meid koroonani, ei pruugi meid pärast koroonat edasi viia. Märksõnad on keskendumine põhitegevusele, ärimudelite muutmine, rahavoogude juhtimine.

  2. Raamatupidamisarvestus ja kõik tugiteenused muutuvad efektiivsemaks. Üle vaadatakse kõik efektiivsuse suurendamise võimalused, ära kaovad n-ö heade aegade töökohad ja tegevused, mis selget lisandväärtust ei loo. Töö korraldatakse ringi, rohkem üritatakse ära lahendada tarkvara ja alles jäävat ressurssi kasutades. Märksõnad on efektiivsus, digilahendused, pilvepõhisus.

  3. Raskel ajal on püsikulu nagu veskikivi kaelas, seepärast otsitakse paindlikumaid lahendusi ja hinnastamismudeleid, mis baseeruvad kasutatud tundidel, tükkidel, vms mõõdetavatel kriteeriumitel, mis otsesemalt reageerivad kasutatava mahu muutusele. Märksõnadeks on paindlikkus, teenuste sisseost.

Karm, kuid paratamatu on fakt, et mitte kõik ärid ei jää ellu. Keerulistel aegadel kasvab nõudlus kindlustunde ja usalduse järele. Finantsmaailmas on kindluse andjad audiitorid – audiitori kinnitus, et aruanne on korrektne, suurendab aruande usaldusväärsust.

Kuidas muutub lähiajal audiitorite ja raamatupidajate töö?

  1. Rohkem auditeid tehakse distantsilt. Seda võimaldavad kaasaegsed töövahendid: digiteeritud paberdokumendid, e-arved, e-arvete menetluskeskkonnad ja digiarhiivid, kaugligipääsu võimalusega pilvepõhised tarkvarad, videokohtumised jms. Distantsilt auditi tegemist survestab efektiivsus, sest see võimaldab kokku hoida aega ja raha. Väheneb aeg, mille audiitorid kulutavad kliendi juurde kohale ja tagasi kontorisse sõiduks. On inventuure, mis on läbi viidud üle videosilla, jälgides inventuuri tegemist kaugelt. Samuti hoitakse niimoodi kokku raamatupidajate ja kliendi teiste töötajate aega, sest nad ei pea reserveerima audiitori jaoks päeva, mil audiitor on kohapeal, vaid saavad auditiga tegeleda jooksvalt, paralleelselt oma teiste tööülesannetega.

  2. Rohkem kasutatakse turvalist ühistööd võimaldavaid lahendusi. Näiteks selle asemel, et saata faile ja infot e-postiga, mille turvalisus on väike, kasutatakse kontrollitud ligipääsudega keskkondi nagu Dropbox, GDrive, OneCloud jt. Samas peab oskama neid õigesti kasutada, et turvalisuse suurenemine ei oleks ainult näiline. Soovitus: tellige oma IT-lt või majaväliselt eksperdilt vastav koolitus või õppige ise teenusepakkuja kodulehel olevatest usaldusväärsetest materjalidest, kuidas neid keskkondi õigesti ja turvaliselt kasutada. Kõige lihtsam on aga paluda oma audiitoril luua turvaline keskkond (n-ö dataroom), sest siis vastutab audiitor selle keskkonna ohutuse ja nõuetekohasuse eest!

  3. Rohkem tellitakse vabatahtlikke auditeid, ülevaatusi ja muid audiitorteenuseid, et tõendada oma usaldusväärsust. Niimoodi eralduvad terad sõkaldest.

Rahulikku meelt, tervena püsimist ja muutustele avatust!

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie audiitorteenuste võimalustest.

Tutvuge seotud teenustega: