Seadusemuudatus

Krüptoettevõtete tegutsemisele seati karmimad reeglid

Uljana Feldman
Autor:
insight featured image
Contents

Tänavu 15. märtsil jõustusid muudatused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, millega muutuvad järk-järgult karmimaks virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ehk krüptoettevõtetele kehtivad nõuded. 

Näiteks kui seni ei olnud krüptoettevõtetel vaja tegevusluba taotledes äriplaani esitada, siis edaspidi on see kohustuslik. Seejuures peavad 15. juuniks 2022 äriplaani esitama ka need krüptoettevõtted, kellel juba on tegevusluba.

Märgatavalt kasvab osa- või aktsiakapitali suuruse nõue. Tegevusloa taotlemise riigilõiv kallineb nende virtuaalvääringu teenuste pakkumisel, kus on kõige suuremad riskid rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Ühtlasi muudeti kohustuslikuks ka krüptoettevõtete audiitorkontroll. Auditeerida on vaja majandusaasta aruannete perioodid, mis algavad 2022. aasta 10. märtsil või hiljem.

Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu kirjutab krüptoettevõtete auditeerimisest siin.

Koostasime seni kehtinud nõuete ja muudatuste kohta võrdleva tabeli, millega saab tutvuda siin [ 156 kb ].