Contents

Grant Thornton Balticu spetsialistid koostasid riigi omandis äriühingutele kuuluvate energiavõrkude analüüsi, mille tellis Riigikantselei. 

Analüüsi eesmärk oli tuvastada võimalikud lahendused Eesti riigi omandis olevate äriühingute energiavõrkude haldamises ja juhtimises, mis annaksid ühiskonnale kasu (madalam hind, suurem varustuskindlus või parem teenuse kvaliteet).

Projekti käigus analüüsiti võrguvarade omandistruktuuri, võrguteenuse osutamise majanduslikku jätkusuutlikkust ja ettevõtete kasumlikkust, regulatiivset keskkonda, võrguvarade haldamist ja juhtimist ning ettevõtete koostööd. Analüüsi tulemusel tuvastati valdkonnad, mille parandamine peab olema prioriteet, kirjeldati võimalikud arengusuunad ja koostöös juhtgrupiga koostati ettepanekud sobivaima arenguversiooni valikuks.

Analüüsi lõpparuande kokkuvõtte leiab Riigikantselei koduleheküljelt

 

Aruande koostamist rahastati Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014‒2020 rakenduskava 12. prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Projekti algataja ja koostööpartner oli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Kontakt

Kas Teil on sarnased väljakutsed?

Saatke meile oma päring ja me võtame Teiega peagi ühendust.