Krüpto

Eesti on maailmas krüptomaastikul esirinnas

insight featured image
Contents

Autor: Joanna Käi

Eesti pakub virtuaalvääringuteenuste osutajatele (VASP) arenemiseks väga soodsat keskkonda. Tulevikutrende arvestava seadusandluse, soodsa maksurežiimi, sujuva tegevusloa taotlemise protsessi ja elujõulise fintech ökosüsteemi tõttu on Eestist saanud strateegiline valik konkurentsieelist otsivatele ettevõtetele.

Järgnev ülevaade toob esile peamised tegurid, mis suurendavad Eesti atraktiivsust, ja rõhutab meie riigi ainulaadseid eeliseid krüptovarade ja plokiahela valdkonnas.

 1. Proaktiivne seadusandlus
  Eestil on tugev regulatiivne raamistik, mis on spetsiaalselt kohandatud krüptovarateenuste pakkujate jaoks. Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis on kooskõlas EL-i viienda rahapesu tõkestamise direktiiviga, loob põhjaliku raamistiku krüptovaldkonna regulatsioonidele. Riik võtab aktiivselt omaks uuenduslikke tehnoloogiaid, pakkudes VASP-idele selgust ja õiguskindlust, tagades nõuete järgimise ja soodustades kasvu.

 2. Konkreetne tegevusloa taotlemise protsess
  Eestis VASP-ina tegutsemise loa saamine on võrreldes paljude teiste riikidega suhteliselt sujuv. VASP-ide registreerimise ja tegevuslubade väljastamisega tegeleb Rahapesu Andmebüroo, pakkudes selgeid juhiseid ja tõhusaid protseduure. Digitaalne taotlusprotsess vähendab bürokraatiat, mille tulemuseks on taotluste kiirem menetlemine.

 3. Soodne maksustamine 
  Eesti maksusüsteem on tuntud oma ettevõtjasõbralikkuse poolest, mis ulatub ka virtuaalvääringute sektorisse. Kehtib progresseeruv ettevõtte tulumaksurežiim ainulaadse omadusega: tulumaksu ei pea maksma jaotamata ja reinvesteeritud kasumilt. See tähendab, et VASP-id saavad oma kasumi reinvesteerida ilma koheselt tulumaksu maksmata, stimuleerides ettevõtte kasvu ja soodustades kapitali reinvesteerimist. 

 4. E-residentsuse programm
  Eesti murranguline e-residentsuse programm pakub rahvusvahelistele ettevõtjatele ja VASP-idele selget eelist. See võimaldab mitteresidentidel asutada ja juhtida Eesti ettevõtteid eemalt, pääsedes ligi riigi digitaalsele infrastruktuurile, äriteenustele ja finantsasutustele. E-residendid saavad avada äriühingule pangakontosid ja pääseda digitaalsesse ärikeskkonda, tugevdades sellega Eesti positsiooni juhtiva fintech’ide ja start-up-ettevõtete keskusena.

 5. Teerajaja plokiahela tehnoloogia juurutamisel
  Eesti paistab silma plokiahela tehnoloogia varajase kasutuselevõtjana, mille testimise ja juurutamise ajalugu ulatub kaugemale kui bitcoini valge raamatu avaldamine 2008. aastal. Alates 2012. aastast on plokiahelat Eestis aktiivselt kasutatud riiklike andmete, e-teenuste ja nutiseadmete kaitsmiseks nii avalikus kui ka erasektoris. Riigis on valitsussüsteemide terviklikkuse jõustamiseks rakendatud plokiahelat, mille teenusepakkujana on ülioluline roll Eesti Infosüsteemide Ametil (RIA), kes tagab X-tee infrastruktuuri kaudu riigiasutuste juurdepääsu plokiahela võrgustikule. Eesti uuenduslik plokiahela kasutamine laieneb mitmesse võtmetähtsusega riiklikkuse registrisse, kus tehnoloogia tagab läbipaistvuse ja turvalisuse. Nende  registrite hulka kuuluvad tervishoiuregister, kinnisvararegister, äriregister, pärimisregister, digitaalne kohtusüsteem, järelevalve/jälgimise infosüsteem, ametlikud riigi teated ja väljaanne Riigi Teataja.

 6. Õitsev fintech’ide ja idufirmade ökosüsteem
  Eesti hea maine elujõulise fintech- ja start-up-keskusena on igati välja teenitud. Riik on edendanud toetavat ökosüsteemi, kus on palju uuenduslikke ettevõtteid ja tehniliselt asjatundlikku tööjõudu. Nii Tallinn kui ka Tartu on koduks arvukatele fintech üritustele, inkubaatoritele ja käivituskiirenditele, pakkudes rohkelt võimalusi koostööks, võrgustike loomiseks ja ligipääsu talentidele. Eesti agiilne ja tulevikku vaatav lähenemine tagab kohaliku ökosüsteemi jätkuva arengu, meelitades ligi tipptalente ja investeeringuid.

 7. Märkimisväärsed numbrid ja faktid
  •    Riigi arenenud digitaalne infrastruktuur ja e-riigi süsteemid on pälvinud ülemaailmset tunnustust, millega Eesti oli 2022. aasta digiühiskonna indeksis Euroopa Liidu riikide seas üheksandal kohal. Lisaks on Eesti ÜRO hinnangul e-riigi arendamises juhtiv riik, saades 2022. aasta üldarvestuses kaheksanda koha. Eesti ei jää alla ka veebiteenuste indeksis, kus seisab kolmandal kohal.
  •    Eesti e-residentsuse programm on kaasanud üle 80 000 digiettevõtja enam kui 170 riigist, andes neile võimaluse asutada ja juhtida ettevõtteid Eestist eemal. See tähelepanuväärne ülemaailmne huvi tõstab esile riigi kui digitaalse ärikeskuse atraktiivsuse.
  •    Eesti tugevad küberturvalisuse meetmed ja e-residentsuse infrastruktuur lisavad kindlustunnet ja turvalisust Eestis tegutsevatele VASP-idele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti konkurentsieelised krüptovarateenuste pakkujate sihtkohana põhinevad proaktiivses seadusandluses, selges tegevuslubade väljastamise protsessis, soodsas maksusüsteemis, e-residentsuse programmis ja edukas fintech-ökosüsteemis. Olles kindlalt pühendunud innovatsiooni edendamisele ja toetava keskkonna loomisele, on Eesti kindlustanud oma positsiooni globaalse krüptovaratööstuses esirinnas.