article banner
Inimeste areng ja organisatsioonikultuur

Coach Katrin Oblikas

Katrin Oblikas on suurepärane näide teooria ja praktika harmoonilisest kooskõlast. Tema pikaajalist rahvusvaheliste meeskondade juhtimise kogemust täiendavad põhjalikud teadmised coaching’u metoodikatest.

Katrin on juhtimiscoach ja pakub Grant Thornton Balticu klientidele nii individuaalset kui ka meeskonna coaching’ut. Samuti nõustab ta ettevõtteid organisatsioonikultuuri ja inimeste arendamise strateegia väljatöötamisel ning elluviimisel ja kultuuriliste muudatuste juhtimisel.

Äsja sai Katrin ICF PCC ( International Coach Federation Professional Certified Coach) akrediteeringu. Lisaks Katrinile on Eestis vaid neli ICF PCC akrediteeringuga coach’i!

Enne seda, kui Katrin tänavu kevadel Grant Thornton Balticusse tööle tuli, oli ta üle 10 aasta rahvusvahelises suurettevõttes Mars Inc. (70 000 töötajat), kus tema ülesannete hulka kuulus ka Royal Canin’i Baltikumi üksuse juhtimine. Katrin ehitas üles filiaalid Eestis, Lätis ja Leedus ning tegeles meeskondade loomise ja arendamise ning äritegevuse integreerimisega. Lisaks sellele panustas Katrin globaalses inimeste ja organisatsioonide (P&O) arendamise üksuses meeskonnatöö arendamisesse ja tegeles meeskondliku coachinguga eri riikide multikultuursetes meeskondades.

Katrin on läbinud Senior Practitioner Diploma taseme kursuse juhtide coaching’u alal, ta on sertifitseeritud Conversational Intelligence ® C-IQ coach ja kuulub ka International Coach Federation Estonia ühingu juhatusse.

Kui Te soovite Katriniga nõu pidada, kuidas Teie meeskond saaks muutuda heast suurepäraseks või soovite täpsemat infot juhtide coaching’u kohta, võtke palun ühendust!

E-mail: info@ee.gt.com

Telefon: +372 626 0500

Tutvuge seotud teenustega:

Juhtimiscoaching Ärinõustamine