article banner
Maksud

Miks ja kuidas viia äritegevus üle teise riiki?

Kristjan Järve Kristjan Järve

Paljud rahvusvahelised kontsernid ja ettevõtjad plaanivad oma äritegevuse või osa sellest ümber paigutada mõnda teise maksujurisdiktsiooni.  Selle põhjused on enamasti majanduslikud ning tingitud soovist kulusid kokku hoida.

Ettevõtte äritegevuse üle viimisel mõnda teise riiki on oluline mõista ka võimalikke maksutagajärgi. Milline on maksusüsteem näiteks Leedus või Saksamaal? Millega tuleb arvestada, kui äritegevus viia üle USA-sse või Singapuri? Grant Thornton on koostanud mahuka juhendi [ 10262 kb ], kust ettevõtete juhid saavad kõnealusel teemal praktilisi nõuandeid, sh kirjeldatakse peamisi mõjutegureid ja levinumaid ümberpaigutamise valdkondi, samuti kulusid. Lisaks leiab väga praktilise ülevaate rohkem kui 30 riigi maksukeskkonna kohta nii Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias kui ka Aafrikas. Grant Thorntoni juhendi leiate siit [ 10262 kb ].

Ettevõtte äritegevuse üle viimisel mõnda teise maksujurisdiktsiooni aitab teid hea meelega Grant Thornton Rimessi maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve (kristjan.jarve@ee.gt.com).