banner image
Meie uudised

Tartu Ülikoolis algas uus riskide juhtimise kursus

Kiiresti arenevas ärimaailmas seilavad ettevõtjad otsekui tormisel merel, kus tuule suund ja tugevus võib ootamatult muutuda. Globaliseeruv turg, tehnoloogia areng ja jätkusuutlik äri arendamine on vaid mõned ettevõtlust mõjutavad märksõnad. Ettevõtjad vajavad oma töös kindlust, et nende ärilaevad on tormikindlad ja peavad katsumustele vastu. Kust aga tulevad spetsialistid, kes kindlustunnet anda saavad?

Esimest korda on Tartu Ülikool koostöös juhtivate audiitor- ja nõustamisettevõtetega (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton Baltic, KPMG ja PwC) kokku pannud riskide juhtimise loengusarja, kus kogenud spetsialistid annavad õppijatele süsteemse ja praktilise ülevaate riskijuhtimise valdkondadest.

Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid: arvestussüsteemi korraldamine ja andmete avalikustamine, küberriskid, piiriülese tegevuse juriidilised riskid, rahvusvahelise talendisõja ja rohepöörde riskid, sotsiaalsete riskide juhtimine ja aruandlus, väliste nõustajate kaasamine riskide maandamiseks. Fookuses on riskide tuvastamise ja maandamise võimalused.

Projektile andis algfaasis hoogu juurde audiitorkogu, kelle üks eesmärk on audiitorite järelkasvu tagamine Eestis.

Loengusarja avas Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste valdkonna juht Kai Paalberg, kes rääkis riskide juhtimisest ja siseauditist. Lisaks räägib Grant Thornton Balticu auditijuht Meeli Tali-Aruväli oktoobris riskide juhtimisest raamatupidamises.

Loodame, et alanud loengusari saab tudengitelt sooja vastuvõtu.

Kopeerige artikli tekst