Kliendilugu

Piret Lemsalu: „Nii häid siseaudiitoreid pole meil veel olnud!“

insight featured image
Contents

AS-i Hoolekandeteenused finantsjuhil Piret Lemsalul ei kulunud kaua aega, et mõista – 2021. aastal korraldatud hanke tulemusel siseauditi teenuseosutajaks valitud Grant Thornton Balticuga saadi tõeline jackpot. „Olen Hoolekandeteenustes töötanud 11 aastat ja ütlen ausalt: nii häid siseaudiitoreid pole meil veel olnud,“ sõnas riigile kuuluva äriühingu juhatuse liige ja finantsjuht Piret Lemsalu.

„Siseauditit on võimalik teha ka nii, et võetakse üks fakt ja tehakse selle põhjal suuri järeldusi – see ei anna midagi. Hea siseaudiitori mõju ettevõtte tegevusele on aga väga suur, sest siseauditi tulemused aitavad juhatusel suurt pilti näha ja juhatada kätte kohad, kus saaks tegevust paremini korraldada. Kui meil ei oleks seadusest tulenevat kohustust siseauditit tellida, siis konsultantidena kasutaksin siseaudiitoreid ikkagi,“ kinnitas Piret Lemsalu.

Siseaudiitor on ettevõtte jaoks nagu röntgen

Valdkonnad, mille kohta AS Hoolekandeteenused on veidi enam kui kahe aasta jooksul siseauditeid tellinud, on mitmekesised: alates koolituste tulemuslikkuse hindamisest lõpetades kinnisvara haldamise efektiivsuse väljaselgitamisega. „Iga siseaudit on meie jaoks lõppenud n-ö valgustava efektiga,“ kiitis Piret Lemsalu siseaudiitorite head tööd.

Tema sõnul valitakse siseauditi teemad selle järgi, kust king kõige rohkem pigistab. „Näiteks on meil üle 100 kinnisvaraobjekti, mille haldusteenust ostsime varem sisse. Kuid see oli kallis ja tulemused kesised. Seetõttu otsustasime hakata haldusega ise tegelema. Võtsime 2021. aasta detsembris tööle haldusjuhi, kes seejärel moodustas oma meeskonna. Aasta pärast tegime auditi, et teada saada, kas see oli õige otsus.

Audit kinnitas, et oleme õigel teel, ja tõi välja ka aspekte, mis vajaksid parandamist. Näiteks saime väga häid juhiseid selle kohta, kuidas haldurid ja teenusüksuste töötajad saaksid kinnisvarahaldustarkvara paremini kasutada. Samuti toodi auditis välja, kuidas tarkvaras asju süsteemsemalt kirjeldada, et kinnisvarahaldus oleks efektiivsem ja süsteemsem,“ tõi Piret Lemsalu näiteid.

Kompetentne ja hea meeskond

Teenuseosutaja valimisel peab Lemsalu lisaks vajalike litsentside olemasolule tähtsaks siseaudiitorite kogemustepagasit ja meeskonna suurust, et ressursist puudu ei tuleks. „Meil on olnud varem juhuseid, kus väljavalitud siseauditiettevõte ei saanud hiljem teenust pakkuda, sest polnud piisavalt inimesi,“ nentis Lemsalu.

Grant Thornton Balticu siseaudiitoreid iseloomustab Piret Lemsalu kompetentsete, meeldivate ja korrektsetena. „Valdkondi, mida soovime auditeerida, on palju. See on muljetavaldav, kui sügavuti Grant Thorntoni siseaudiitorid igasse teemasse sisse lähevad. Nad on väga kompetentne ja hea meeskond!“

Hoolekandeteenuste meeskond

Foto: Hoolekandeteenuste meeskond

AS Hoolekandeteenused on riigile kuuluv äriühing, mis tegutseb pea kõigis Eesti maakondades ning pakub hoolekandeteenuseid enam kui 1800 kliendile ja tööd ligi 900 inimesele.

Grant Thornton Balticu siseauditid AS-is Hoolekandeteenused: dokumenteerimise ja arhiveerimise nõuetelevastavus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamisel; piirkondade ja teenuseüksuste juhtimise kvaliteet; kinnisvara haldamise efektiivsus. Nõuandev töö: koolituste mõju hindamine.