article banner
Maksud

Küpros muutus Eesti investoritele veel atraktiivsemaks

1. jaanuaril 2014 rakendus Eesti ja Küprose vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping. Kuna Küprosel kehtib Euroopa Liidu üks madalaim ettevõtte tulumaksumäär, maksusüsteem on suhteliselt lihtne ja edasimakstud dividendidele rakendub Eestis maksuvabastus, muudab see Küprose Eesti investoritele veel atraktiivsemaks. 

Võrreldes OECD tüüplepinguga on Eesti ja Küprose lepingu olulisemateks erinevusteks dividendi, intressi ja litsentsitasu maksustamine, mille maksustamise õigus jääb üksnes tulusaaja riigile. Tavapäraselt on eelpool mainitud tululiikide osas maksustamisõigus jagatud residendiriigi ja tuluallikariigi vahel.

Küpros on seni olnud oluline otseinvesteeringute sihtriik ja seda paljuski tänu soodsale maksulepingule Venemaaga. Teadupärast Eesti ja Venemaa vahel kehtiv maksuleping endiselt puudub. Kuid lisaks kehtivale maksulepingule Venemaaga pakub Küprose maksusüsteem välisinvestoritele palju muudki huvitavat.

Küpros kui valdusettevõtte asukoht

Küpros on sarnaselt Malta, Hollandi ja Luksemburgiga hea asukoht valdusettevõtetele. Samuti ettevõtetele, kes soovivad enda intellektuaalset omandit arendada. Erinevalt Eestist, kus litsentsitasudelt saadud kasumi väljamaksmine on maksustatud 21% tulumaksumääraga ning väljamakstavatelt litsentsitasudelt peetakse enamikul juhtudel tulumaksu kinni, võimaldab Küpros litsentsitasudelt teenitud tulule maksuvabastuse 80% ulatuses. Ülejäänud 20% maksustatakse ettevõtte tulumaksuga, mille määr on 12,5%. Samavõrra soodne on Küprosel ka intellektuaalse vara võõrandamiselt teenitud kasumi maksustamine.

Maksulepingu mõju Eesti ettevõtte tulumaksusüsteemile

Küprose tütar- või sidusettevõttest laekunud dividendide edasimaksmisel rakendub vabastus Eesti ettevõtte tulumaksust ilma täiendavate tingimusteta. Viimane tagab Küprose ettevõtte kaudu teenitud tulu või kasumi soodustingimuste (maksuvabastused, vähendatud maksubaas ja/või madalam maksumäär) mõju rakendumise kuni Eesti ettevõtte residendist omanikeni.

Küprosel kehtib üks Euroopa Liidu madalaim ettevõtte tulumaksumäär ja maksusüsteem on suhteliselt lihtne. Uued intellektuaalse vara maksustamise reeglid muudavad Küprose atraktiivseks nii valdus- kui ka IT-ettevõtetele.

Peamised eelised, mida Küprosel on Eesti investoritele pakkuda:

  • Soodne maksusüsteem, sh 12,5% ettevõtte tulumaks, mis on Euroopa üks madalamaid. 
  • Vabastus kinnipeetavast tulumaksust dividendide, intresside ja litsentsitasude osas, mida makstakse Eesti residentidele.
  • Küprose ettevõtte enda poolt teenitud dividenditulu enamasti ettevõtte tulumaksuga ei maksustata.
  • Vabastus ettevõtte tulumaksust kasumite osas, mida on teeninud Küprose ettevõtte välisriigis asuvad püsivad tegevuskohad.
  • Vabastus ettevõtte tulumaksust kasumite osas, mis on saadud osaluste, võlakirjade ja muude väärtpaberite võõrandamisest.
  • Vabastus ettevõtte tulumaksust kasumite osas, mis on saadud välisriigis asuva kinnisvara või peamiselt kinnisvara omava ettevõtte osaluse müügist.
  • Euroopa Liidu liikmelisus.
  • Laiaulatuslik maksulepingute võrgustik rohkem kui 50 riigiga.
  • Hästi toimivad õigusnõustamise, raamatupidamise ja pangandusega seotud teenused.
  • Hea geograafiline asukoht: paiknemine kolme kontinenti keskmes, lähedus Euroopa ja Aasia kaubateedele, head sõlmed nii mere kui ka õhutranspordi osas.