article banner
Õigusnõustamine

Kes ja mis tingimustel saavad töötukassalt hüvitist?

Autor: Aet Sallaste

Töötukassa kaudu makstakse töötasu hüvitist töölepingu alusel töötavatele töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud.

Hüvitise eesmärk on tagada töötajatele sissetulek ja aidata tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Vastavalt valitsuse määrusele makstakse hüvitist, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

  • tööandja käive (mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul tulu) on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  • tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  • tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot töötaja kohta kuus. Hüvitise saamise eeldusena peab tööandja olema töötajale välja maksnud töötasu vähemalt 150 eurot. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (2020. aasta märts, aprill ja mai) jooksul.

Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Täiendavat infot saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis.

Ülaltoodud teksti ei saa tõlgendada kui finants-, juriidilist- ja/või maksunõuannet. See artikkel on üldistatud kokkuvõte. Enne mis tahes otsuste vastuvõtmist või tegevuste kinnitamist küsige nõu vastava valdkonna ekspertidelt.

Soovi korral aitavad Grant Thornton Balticu nõustajad Teil:

  • hinnata, kas Teie ettevõte kvalifitseerub sellest meetmest toetust saama;
  • koostada toetuse saamise eelduseks olevaid personalidokumente;
  • hinnata toetuse taotlemise vajalikkust ja ulatust.  

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.