article banner
BEPS

BEPS hakkab võitlema kahjustava maksuoptimeerimisega

Kristjan Järve Kristjan Järve

Rahvusvaheline üldsus on väljendanud muret rahvusvaheliste kontsernide suhtes, mis kasutavad maksude planeerimise huvides erinevaid maksujurisdiktsioone ja nendes sisalduvaid võimalusi. Selle eesmärk on liigutada kasumeid madala maksumääraga maksusüsteemidesse, seal sisulist majanduslikku tegevust omamata.

Vastuseks sellele murele avalikustas G20/OECD 2013. juulis tegevuskava n-ö kahjustava maksuoptimeerimise vastu võitlemiseks – BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action plan. Nn BEPS hõlmab 15 erinevat tegevusvaldkonda, mis on kavas lõpule viia kolmes etapis: 2014. septembris; 2015. septembris ja 2015. detsembris. Vaata täpsemalt siit.

BEPS rahvusvaheliste töögruppide töö tulemusel muudetakse vajadusel rahvusvahelisi maksulepinguid ning nende vaidluste lahendamise reegleid, samuti võib see lähiaastatel avaldada otsest mõju ka kohalikule maksuseadusandlusele ja maksuhaldurite praktikale. 

Digitaalse majanduse maksustamisega seotud väljakutsed

Esimese tegevusprioriteedina käsitletakse digitaalse majanduse maksustamisega seotud väljakutseid (BEPS Action 1 – Address the Tax Challenges of the Digital Economy).

Kõnealune analüüs ja töögrupi edasised tegevused keskenduvad erinevatele väljakutsetele. Üks sellistest on näiteks ettevõtte tulumaksubaasi õiglane jagamine – olukorras, kus erinevate digitaalse majanduse ärimudelite kaudu omatakse teises riigis olulist digitaalset kohalolu ning tulubaasi, st turustatakse erinevaid digitaalseid kaupu/teenuseid, kuid samas ei omata füüsilist (püsivat) tegevuskohta tänaste maksureeglite tähenduses.

Samuti on oluline digitaalsete kaupade/teenuste käibemaksu ja müügimaksude temaatika. Viimase arengu üheks sisuliseks näiteks võib tuua ka 1. jaanurist 2015 üle Euroopa jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused kitsalt elektrooniliselt osutatavate teenuste osas mittemaksukohustuslastele (B2C), millega seotud riskidest/võimalustest räägime põhjalikumalt juba järgmises infokirjas.

Kuigi kõikide oluliste tulemustega hoiab Grant Thornton Rimess kliente ka jooksvalt kursis, siis digitaalse majanduse maksuarengute teemast tõsiselt huvitatuil on võimalus ennast põhjalikult kurssi viia mahuka analüüsiga, mille lõplik versioon avalikustati 16. septembril 2014 ja mis on kättesaadav siit.