article banner
Kriisijuhtimine

Käendus ja laenud KredExilt (uuendatud 31.03.20)

Kaasautor: Kärolin Rohumäe, õigusnõustaja

Ettevõtete likviidsuse parandamiseks on KredEx välja töötanud kriisimeetmed, millest esimest hakatakse pakkuma käesoleva nädala lõpus. Meeles tuleb pidada, et KredExi meetmete kasutamiseks tuleb ettevõtjal esmalt pöörduda enda kodupanka.

KredExi abinõude paketi eesmärk on säilitada ettevõtete töökohad, tagada äritegevuse jätkusuutlikkus ja toetada lisainvesteeringute tegemist tootearenduseks ning tootmisvõimekuse laiendamiseks.

KredExi esimene pakett sisaldab järgmisi meetmeid

 • Erakorraline proportsionaalne käendus. Meetme eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe-ja investeerimislene  COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Kredexi käenduse ulatus on kuni 90% tagatavast laenust ja liisingust; ehitussektoris tegutseva ettevõtja ning jae- ja hulgikaubandusettevõtja kohustuse korral kuni 60% tagatavast laenust ja liisingust. Käenduse kehtivus on kuni 72 kuud[1]

 • Erakorraline fikseeritud käendus. Meetme eesmärk on võimaldada olemasolevatele laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Kredexi käenduse ulatus on kuni 35% tagatavast laenust ja liisingust, kuid mitte rohkem kui ettevõttele muudatusega kuni 31.12.2021 kätte jäävate laenu või liisingu põhiosa maksete summa. Käendatakse vaid neid olemasolevaid kohustusi, millele võimaldatakse kokku vähemalt 6-kuulist maksepuhkust maksepuhkuse andmisest alates, mis on antud panga või liisinguandja poolt alates 01.03.2020 seoses COVID-19 puhanguga. Tagasimaksegraafikuta kohustuse tähtaja pikendamist loetakse maksepuhkuse andmiseks. Käenduse kehtivus on kuni 72 kuud.[2]

 • Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi. Laenu maksimaalne summa on kuni 5 miljonit eurot.[3] Erakorralist laenu saab hakata taotlema alates 3. aprillist. Laenu väljamaksed tehakse pärast seda, kui riik on KredExile eraldanud vajaliku kapitali.

! KredExi meetmete täpsemate tingimustega tutvumiseks külastage KredEx kodulehte https://www.kredex.ee/et/koroona või pöörduge meie nõustajate poole.

Teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a KredExi poolt varem välistatud tegevused ja valdkonnad[4]. Ettevõtjal peavad olema täidetud järgmised tingimused

 • Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ja nõutud aruanded on esitatud
 • Ettevõtja on esitatud finantsprognooside kohaselt pikas perspektiivis jätkusuutlik ning maksejõuline
 • Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõte 31.12.2019 seisuga
 • Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning krediidiasutustele, mis on tekkinud varem kui 01.01.2020
 • Ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust

Vajalikud tegevused laenu saamiseks

 1. Ettevõtja peab iseseisvalt analüüsima, mida on tal vaja selleks, et ettevõte raskustest välja tuua ja seejärel pöörduma oma kodupanka ja paluma tagasimaksegraafiku muutmist, maksepuhkust või uut laenu.
 2. Kodupank otsustab, kas kaasata KredEx kriisimeetmete rakendamiseks. KredExi meetmete rakendamine käib läbi kodupanga.
 3. Alles siis, kui läbi kodupanga ei jõuta sobiva lahenduseni, võib ettevõtja pöörduda otse KredExi poole ja taotleda erakorralist laenu.

KredEx julgustab ettevõtjaid pöörduma kodupanga poole abi või info saamiseks kohe, sest kindel valmisolek probleemide lahendamiseks on kriisiolukorras igati mõistlik tegevus.

Ülaltoodud teksti ei saa tõlgendada kui ekspertnõuannet. See artikkel on üldistatud kokkuvõte. Enne mis tahes otsuste vastuvõtmist või tegevuste kinnitamist küsige nõu vastava valdkonna spetsialistidelt.

Soovi korral aitavad Grant Thornton Balticu nõustajad Teil:

 • hinnata, kas Teie ettevõte kvalifitseerub meetmetest tuge saama;
 • ette valmistada pangale esitamiseks nõutavaid dokumente;
 • ette valmistada KredExile esitatavaid taotlusi ja koostada nõutavaid dokumente.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie ettevõttest ning meie õigusnõustamise teenuste võimalustest.

[1] Kredex. Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused uutele laenudele. https://www.kredex.ee/et/erakorraline-laenukaendus-uute-laenude-valjastamiseks

[2] Kredex. Erakorralise fikseeritud käenduse tingimused olemasolevatele laenudele https://www.kredex.ee/et/erakorraline-laenukaendus-olemasolevate-pangalaenude-tagasimaksegraafikute-leevendamiseks

[3] Kredex. Erakorralise otselaenu tingimused https://www.kredex.ee/et/erakorraline-laen

[4] Kredex. Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused uutele laenudele, lk 2 https://www.kredex.ee/et/erakorraline-laenukaendus-uute-laenude-valjastamiseks