Tööõigus

Järgmisel aastal muutub lapsepuhkuse süsteem

Kristel Tiits
Autor:
insight featured image
Contents

Autorid: Kristel Tiits, Heliis Liiv

Alates 1. aprillist 2022, mil töölepingu seaduses muutub lapsepuhkuse võtmise süsteem, tekib kõigil lapsevanematel õigus saada kümme tööpäeva tasustatud lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Siinkohal on oluline silmas pidada, et kümme tööpäeva pole iga aasta kohta, vaid ühekordne puhkus alates vanemahüvitise lõpust kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Lapse 14-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapsepuhkust.

Varem oli vanematel kahe peale kokku õigus kolmele kuni kuuele puhkusepäevale aastas olenevalt laste vanusest. Seadusemuudatus toob kaasa võrdsed õigused mõlemale lapsevanemale, sest alates 1. aprillist tekib mõlemal vanemal võrdne õigus saada iga lapse kohta kümme tööpäeva puhkust, kuid kaob ära aastapõhine arvestus. Teisisõnu, peres, kus kasvab üks laps, saavad vanemad kokku 20 tööpäeva puhkust kuniks laps saab 14-aastaseks. Juhul kui peres on rohkem lapsi, saab kumbki vanem iga lapse kohta kümme päeva puhkust – näiteks kui peres on neli last, on mõlemal vanemal võimalik saada 40 päeva puhkust. Kuid kui vanem soovib kogu puhkuse ühel aastal välja võtta ja lapsi on rohkem kui kolm, ei saa siiski kasutada rohkem kui 30 päeva lapsepuhkust selles konkreetses aastas. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa kuniks lapse 14-aastaseks saamiseni ja kaob ära nn aastapõhine lapsepuhkuse arvestamine. Puhkust saab kasutada ka eestkostja või hoolduspere vanem.

Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest  mõlemal vanemal tekib oma individuaalõigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. Muudatusega on välistatud olukord, kus näiteks isa soovib lapsepuhkust kasutada, kuid selgub, et lapse ema on puhkusepäevad juba ära kasutanud.

Puhkusearvestus algab vanemahüvitise lõppemisest

Ühe lapsevanema õigust kümne tööpäeva pikkusele puhkusele hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14-aastaseks saamiseni (k.a terve kalendriaasta). Puhkuse eest makstava tasu suurus ühe kalendripäeva kohta on 50% perehüvitiste seaduse alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, kuid mitte väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurus.

Sotsiaalministeerium tõi sellise näite: kui inimese sotsiaalmaksuga maksustatav tulu on olnud ühes arvestusperioodis 1200 eurot, oleks tema lapsepuhkuse päevatasu 2022. aastal 30,78 eurot. Perehüvitise seaduse alusel oleks arvutus järgmine: lapsepuhkuse päevatasu oleks 1200 : 30 = 40 ja sellest 50% oleks 20 eurot, kuid seaduse järgi ei saa lapsepuhkuse hüvitise päevamäär olla alla töötasu alammäära tööpäeva määra. 2022. aasta töötasu alammäär on 654 eurot ja tööpäeva alammäär 30,78 eurot. Kuid kui inimese töötasu on olnud arvestusperioodil kokku 3000 eurot, oleks tema lapsepuhkuse hüvitise ühe päeva määr 3000 : 30 = 100, millest 50% on 50 eurot. Näited on toodud olukordade kohta, kus sotsiaalmaksuga maksustatud tulu on püsinud stabiilselt sama ja kus inimesel on üks tööandja.

Kui lapse üks vanematest on surnud või rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta, on vanemal õigus lapsepuhkusele kuni 20 tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku mitte rohkem kui 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas. Lapsepuhkuse kasutamisega töötaja põhipuhkuse periood ei lühene, mistõttu on tööandjatel oluline tähele panna, et seadusemuudatusega tuleb arvestada ja kõik puhkused puhkuse ajakavas vormistada.

Erisusena on seaduses sätestatud, et kui töötaja soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette teatama, et tööandjal oleks piisavalt aega töö ümber korraldada. Muude juhtudel kehtib tavaline reegel, et töötaja kohustub ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest tööandjale 14 kalendripäeva ette teatama.

Kas lastevanemate elu muutub lihtsamaks?

Kiire töötempo tõttu ei kasuta paljud vanemad oma lapsepuhkuse päevi ära ühes kalendriaastas ja seega jäävad nad ilma tasustatud puhkusest, mis aegub kalendriaasta lõppedes. Seaduse muutmine kindlustab, et lapsepuhkuse päevad ei aegu iga kalendriaasta lõpus ning see võimaldab lastevanematel oma äranägemise järgi otsustada, millal ja kui palju päevi korraga soovitakse kasutada.

Siinkohal tasuks meeles pidada, et mõistlik oleks enne 1. aprilli veel kasutamata jäänud  lapsepuhkuse päevad ära kasutada, kuna kasutamata lapsepuhkuse päevi üle ei kanta.

Näide: peres on laps, kes saab peale 1. aprilli 2022 14-aastaseks. Sellisel juhul on mõlemal töötaval vanemal võimalik kasutada veel enne 1. aprilli kolm tööpäeva tasustatud puhkusepäeva (jagatult) ning lisaks on uue seaduse kohaselt peale 1. aprilli veel täiendavalt õigus kümnele tööpäevale (vanematel kokku 20 tööpäeva) lapsepuhkusele samas kalendriaastas enne lapse 14-aastaseks saamist.

Uus lapsepuhkuse süsteem hõlbustab nii tööandja, töötaja kui ka sotsiaalkindlustusameti (SKA) elu. Lapsepuhkuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal minna SKA iseteenindusse, kus tal on ülevaade oma kasutamata lapsepuhkuse päevade arvust ja kus saab märkida perioodi, mil soovitakse lapsepuhkust kasutada. SKA infosüsteemist saadetakse info otse tööandjale. Seega ei pea uue seaduse kohaselt enam tööandja puhkusetasu hüvitist taotlema, vaid SKA maksab lapsepuhkuse hüvitise otse lapsevanemale.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.