article banner
IBR

Euroopa majanduses tõotab tulla hea aasta

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Euroopa ettevõtjad näevad alanud aasta majandusväljavaateid positiivsetena, hoolimata põgenikekriisist, suurenenud terroriohust ja Suurbritannias võib-olla ees ootavast EL-i jäämise või mittejäämise referendumist.

Auditeerimis- ja ärinõustamisettevõtte Grant Thornton möödunud aasta lõpus läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et 38% Euroopa Liidu ettevõtjatest on oma riigi majanduse tänavuse käekäigu suhtes optimistlikult meelestatud. Kuna ka III kvartali uuringu põhjal oli optimiste sama palju, näitab see, et vahepeal Euroopas toimunud terroriaktid ja kestev põgenike juurdevool ei ole suutnud ettevõtjate meelt murelikumaks muuta. Suurimad optimistid on Iirimaa, Suurbritannia ja Hollandi ettevõtjad.

Euroopa ettevõtjate optimistlik häälestatus on märkimisväärne, arvestades sotsiaalse ja poliitilise kriisi süvenemise võimalust. Rändekriisis alles püütakse lahendusi leida, terrorismioht püsib väga reaalsena ning üks EL-i juhtivaid riike, Suurbritannia, võib korraldada liidu liikmeks jäämise teemal referendumi. Siiski tundub, et ettevõtjad kehitavad selle peale vaid õlgu ning mõtlevad pikemas perspektiivis. Uuringust selgus, et näiteks uurimis- ja arendustegevusse plaanitakse tänavu rohkem investeerida võrreldes mullusega.

Balti riikide ettevõtjad mures

Euroopa riikide ettevõtjate nn optimismindekseid võrreldes jääb silma Balti riikide ettevõtjate murelikkus käesoleva aasta majandusväljavaadete suhtes. Kui näiteks Iirimaa ettevõtjaist on 92% ja Suurbritannias 72% oma riigi majanduse käekäigu suhtes optimistlikult meelestatud, siis Leedus on optimiste 28% ja Eestis vaid 18%. Meist veelgi pessimistlikumad on ainult Kreeka ettevõtjad, kellest 16% näeb oma riigi majandust positiivses valguses.

USA eksport vähenemas tugeva dollari tõttu

Samal ajal, kui eurooplased on suutnud oma optimismi säilitada, pole olukord teisel pool ookeani sugugi samasugune. USA ettevõtjate optimism oma riigi majandusväljavaadete suhtes kukkus III kvartali 74%-lt IV kvartaliks 50%-le. Põhjuseks mure ekspordiväljavaadete vähenemise pärast. Eksportivad ettevõtted on pidanud vaeva nägema oma kaupade eksportimiseks, sest huvi USA toodete vastu välisturgudel on tugeva dollari tõttu kahanenud.   

Hiinas läheb olukord paremaks?

Hiina aeglane majanduskasv muutis möödunud aastal murelikuks mitte ainult Aasia, vaid kogu maailma. Siiski näitas Hiina ettevõtjate optimism mullu IV kvartalis kasvamise märke ning sarnasel kursil liiguvad ka mitmed teised Aasia riigid. Kuigi nõudlus Hiina toorainete järele ei pruugi kasvada oodatud mahus, aitab Hiina majanduskasvule kaasa paisuv teenuste sektor.

Tabelis on lisaks Balti riikidele välja toodud ka Euroopa kõige optimistlikumate ettevõtjatega riigid Suurbritannia ja Iirimaa ning Euroopa Liidu suurim majandus Saksamaa.

Grant Thornton International Business Report (IBR) annab kord kvartalis ülevaate 36 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Ootusi 2016. aasta kohta koguti rohkem kui 2 500 juhilt 2015. aasta novembris ja detsembris.