article banner
IBR

Ettevõtjate optimism hüppas rekordkõrgusele

Mati Nõmmiste Mati Nõmmiste

Ettevõtjad usuvad, et rasked ajad on möödas ning suurenevad käibed ja kasumid veavad kiiremale kosumisele ka paljude riikide majanduskasvu. Väärib märkimist, et ettevõtjate ärioptimism on viimase kahe aasta kõrgeimal tasemel, selgus maksu- ja ärinõustamisfirma Grant Thorntoni 36 riigi ettevõtjate seas tehtud küsitlusest.

Eriti positiivselt on tulevikuväljavaadete suhtes meelestatud USA ettevõtjad ning see omakorda süstib kindlustustunnet ka teistesse riikidesse – on ju tegemist maailma suurima majandusega ning kui seal usutakse, et asjad liiguvad paremuse poole, on sel mõju maailmamajanduselegi. Tõenäoliselt võib ameeriklaste optimismi üheks põhjuseks pidada lisaks finantseerimisvõimaluste heale kättesaadavusele ja tugevale dollarile ka president Donald Trumpi seisukohta, et riigi poliitika peab ettevõtlust soosima. Lisaks optimistlikele ootustele käibe ja kasumi kasvatamise suhtes kavandavad USA ettevõtjad senisest rohkem ka investeeringuid: nii plaanib 43% ettevõtteist järgmise 12 kuu jooksul suurendada investeeringuid seadmetesse ja masinatesse.

Ameeriklased süstivad optimismi

Ameeriklaste tugev usk on levinud ka üle ookeani Euroopasse. Siin paistab suurima ärioptimismiga silma Saksamaa, kus riigi majanduse heasse käekäiku usub ligi kolmveerand ettevõtjatest. Eesti ettevõtjate optimism oma riigi käekäigu suhtes on näiteks sakslastega võrreldes tunduvalt väiksem: vaid veerand meie ettevõtjaist on Eesti majanduse järgmise 12 kuu suhtes optimistlikult meelestatud. Küllap mängib siin muu hulgas rolli mullu hilissügisel vahetunud valitsuse uus maksupoliitika, mis on ettevõtjatelt kriitikat saanud. Meile on hea uudis aga see, et Eesti kaks suurimat ekspordipartnerit – Soome ja Rootsi – on oma majanduse ja ettevõtete käekäigu suhtes vägagi positiivselt meelestatud ning see võiks omakorda tähendada meile suuremaid ekspordivõimalusi.

Samas on Eesti ettevõtjad ekspordikäibe suurendamise suhtes järgmise 12 kuu jooksul vägagi konservatiivsed: vaid 16% tänavu I kvartalis küsitletud ettevõtjaist uskus, et eksporti suudetakse kasvatada. Võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga on ekspordi suurenemise prognoosijate osakaal suisa kaks korda vähenenud. Praegusest positiivsest konjunktuurist Soomes ja Rootsis saavad kasu lõigata küllap need Maarjamaa ettevõtted, kes varasematel aastatel on hoolimata majanduses valitsenud ebakindlusest suutnud ja julgenud investeerida – nendel on nüüd võimekus tootmismahtude suurendamiseks ja müügi edendamiseks.

Euroopas usutakse ekspordi kasvu

Ülejäänud Euroopas nähakse siiski paremaid võimalusi väliskaubanduseks. Jällegi on esirinnas sakslased: Saksamaa ettevõtjatest üle kolmandiku arvab, et järgmise 12 kuu jooksul suudavad nad eksporti kasvatada. Ka Iirimaa ja Hollandi ettevõtjate ekspordi kasvatamise plaanid on sakslastega peaaegu samal pulgal.

Nii nagu kolleegid USA-s, kavatsevad ka Euroopa ettevõtjad senisest enam investeeringuid seadmetesse ja masinatesse, samuti plaanitakse rajada uusi hooneid.

Isegi Euroopa senise murelapse Kreeka ettevõtjad on optimistlikult meelestatud ning selle riigi majandus näitab paranemise märke. Ligi pooled ettevõtted plaanivad aasta jooksul uusi töötajaid värvata ja kasumit kasvatada, käibe kasvu ootab ligi 60% ettevõtjaist.

Palgatõus ootab Saksamaal, Rootsis ja USA-s

Kasvuplaanidega käib paratamatult kaasas ka vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele ning mõningane töötajate arvu suurendamine. Samas näevad Euroopa ettevõtted kvalifitseeritud tööjõu puudust ühe olulise kasvu takistava tegurina. Siiski on värbamisplaanid üsna suured: näiteks ligi pooled Soome ja Rootsi ettevõtted kavatsevad järgmise 12 kuu jooksul inimesi juurde võtta. Eestis kavatsetakse sama teha veerandis ettevõtteis.

Palgasurve pole samuti kuhugi kadunud ning paljudes Lääne-Euroopa riikides ja USA-s võivad töötajad lähiajal palgatõusuga arvestada. Näiteks lausa 85% Saksamaa, 90% USA ja 92% Rootsi ettevõtjaist plaanib eelseisva 12 kuu jooksul töötajate palku vähemalt inflatsiooni jagu tõsta. Kõige väiksem osakaal palgatõusu lubavatest ettevõtetest on Kreekas (8%) ning Soomes ja Eestis (mõlemad 36%).  Eesti töövõtjaid võib see küll nukraks teha, kuid arvestades seda, kuidas meie palgatõus on viimasel ajal ületanud tööviljakust, ei ole õige palgakasvule hoogu anda.

Grant Thornton International Business Report (IBR) annab kord kvartalis ülevaate 36 riigi ettevõtjate ootustest riigi majanduse ja oma ettevõtte käekäigu suhtes. Artiklis viidatud uuringu andmed koguti rohkem kui 2400 juhilt 2017. aasta I kvartalis.