Contents

Öeldakse, et eestlased on kinnisvarausku. Samuti oleme tuntud nutikate e-lahenduste loojatena. Estateguru OÜ vahendab veebiplatvormil kiiret ja paindlikku kinnisvaraga tagatud laenukapitali väikeettevõtetele ning kinnisvaraga tagatud investeerimisvõimalusi investoritele. Ettevõtte siseaudiitor on Grant Thornton Baltic.

Alates 2017. aastast on Estateguru laienenud Eestist väljapoole, et pakkuda kinnisvarasse investeerimise võimalust teistes Balti riikides ja mujalgi Euroopas. Kiire kasvu tuules asuti aastal 2019 parendama ja muutma ettevõtte riskijuhtimise süsteemi ning siis tekkis ka vajadus siseaudiitori järele. Oma siseaudiitorit palgata ei peetud mõttekaks ja asuti otsima võimalust siseaudiitori teenuse sisseostmiseks. „Vaatasime turu suuremate tegijate seas ringi. Grant Thornton Balticu kasuks rääkis nende kogemus riskijuhtimise ja siseauditi teenuste valdkonnas, samuti siseaudiitorite akadeemiline taust. Ka hinna ja kvaliteedi suhe oli hea,“ meenutab Estateguru juhatuse liige ja riskijuht Andres Luts.

Hoolimata sellest, et ühisrahastuse platvormidele ei ole siseaudiitori funktsiooni olemasolu kohustuslik, peab Luts siseaudiitori tööd vajalikuks. „Meil on oma sisekontroller, kuid siseaudiitorid kontrollivad täiendavalt meie tegevuse korrektsust. See maandab riske – ei tahaks ju, et mõnes valdkonnas oleks midagi korrast ära või tekiks kahju. Siseaudiitorid kohtuvad meie ettevõtte riskikomiteega regulaarselt ja annavad ülevaate, mis auditeid on tehtud ja millised olid tulemused. Siseaudiitori märkusi võtame tõsiselt ja parandame vajakajäämisi. Tahame järgida samasuguseid standardeid nagu pangandussektor,“ rõhutab Andres Luts.

Tema hinnangul on siseaudiitor nagu kvaliteedimärk, mis annab kindluse, et ettevõtte protsessid ja protseduurid on kontrollitud. Kindlustundest saavad osa ka kliendid. „Oleme siseaudiitori raporteid esitanud meie omakapitali investoritele ehk tulevastele potentsiaalsete aktsionäridele, samuti pankadele ja teistele institutsioonidele, kes meie platvormi kaudu raha laenuprojektidesse investeerivad,“ selgitab Luts.

Koostööd Grant Thornton Balticu siseaudiitoritega iseloomustab Andres Lutsu hinnangul läbipaistvus ja konkreetsus. „Nad on väga otsekohesed ja vastutulelikud ning töö on hästi struktureeritud, loogiline ja arusaadav,“ kiidab Luts sujuvat koostööd.

Grant Thornton Balticu siseauditid Estategurus: laenu tagatiseks oleva vara kindlustusinfo haldamise, maksetega seotud protsesside, arvete kinnitamise protsessi ja laenuprojektide dokumentatsiooni auditid.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.